In English

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän
yliopisto
Matematiikan
laitos


Pääsivu

Opiskelu


Kurssit
Opinto-opas
Luentomonisteet

Tutkinnot
Jatko-opinnot
Opinnäytetyöt

Kansainvälinen kesäkoulu

Kurki
Tenttiin
ilmoittautuminen

Ynnä
"Vaihtoehtoinen
opinto-opas"

Opiskelemaan
aikoville

Takaisin kurssiluetteloon

Cum laude approbatur
MAT282 Johdatus diskreettiin matematiikkaan/Introduction to Discrete Mathematics (3 ov/cu)

Pekka OrponenAjankohtaista/Current
Kurssille on ilmoittauduttava Kurki-järjestelmän kautta (http://kurki.mit.jyu.fi/kurki.html)
Luentomonistetta (V. Ruuska) on saatavissa "Kampus-Kopin" myymälästä hintaan 5 mk/kpl.
A new final exam on Wed 15 Nov (8-12), not listed on the printed schedule, has been added. Please contact the lecturer if you are interested in taking this exam.
Ensimmäisen välikokeen on korjannut Ari Nieminen. Kokeesta järjestetään palautustilaisuus keskiviikkona 1.11. klo 14-15 huoneessa MaD369.
Luennot/Lectures
36 h (18.9. -16.11.) ma, to 12-14 MaD259 (Pekka Orponen)
Demot/Problem Sessions
9 x 2h (26.9.-23.11.)

Ryhmä 1: ti 14-16 MaD302 (Ari Nieminen)
Ryhmä 2: to 10-12 MaD381 (Vesa Ruuska)
Ryhmä 3: to 14-16 MaD245 (Vesa Ruuska)
Ryhmä 4: to 14-16 MaA104 (Ari Nieminen)
Group 5: Wed 12-14 MaD302 (Pekka Orponen)
Välikokeet/Midterm Exams
Ke 25.10., ke 29.11. klo 8-11.
Lisätentti/Extra Final Exam
Ke 15.11. klo 8-12.
Arvostelu/Grading
Kokeet 2 x 30 p, demot 0-10 p, hyväksymisraja 30 p.
Luentomateriaali/Lecture Material
Luentomuistiinpanot
V. Ruuska, "Johdatus diskreettiin matematiikkaan" (luentomoniste, 1998)
Sisältö/Contents
Laskentoa (permutaatiot, kombinaatiot jne.), rekursioyhtälöt ja generoivat funktiot, verkkoteoriaa, koodausteoriaa.
Combinatorial enumeration (permutations, combinations etc.), recurrence relations and generating functions, graph theory, coding theory.
Esitiedot/Prerequisites
Johdatus matematiikkaan tai vastaavat tiedot.
Kurssikuvaus

Harjoitustehtävät/Problem Sets

Tehtävät 1 (html, ps)/ Problem Set 1 (html, ps)
Tehtävät 2 (html, ps)/ Problem Set 2 (html, ps)
Tehtävät 3 (html, ps)/ Problem Set 3 (html, ps)
Tehtävät 4 (html, ps)/ Problem Set 4 (html, ps)
Tehtävät 5 (html, ps)/ Problem Set 5 (html, ps)
Tehtävät 6 (html, ps)/ Problem Set 6 (html, ps)
Tehtävät 7 (html, ps)/ Problem Set 7 (html, ps)
Tehtävät 8 (html, ps)/ Problem Set 8 (html, ps)
Tehtävät 9 (html, ps)/ Problem Set 9 (html, ps)

Demoja ja linkkejä/Demos and Links

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
The Object Server Home Page (COS)
SIAM Activity Group on Discrete Mathematics
DIMACS
DIMATIA
EIDMA

Kirjallisuutta/Literature (luokittain vaativuusjärjestyksessä)
 

 • Oppikirjat/Textbooks
  • I. Anderson, A First Course in Discrete Mathematics. Springer-Verlag 2001.
   R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 4th Ed. Addison-Wesley 1999.
   J. Matousek, J. Nesetril, Invitation to Discrete Mathematics. Oxford University Press 1998.
   N. L. Biggs, Discrete Mathematics. Oxford University Press 1985.
   P. J. Cameron, Combinatorics: Topics, Techniques, Algorithms. Cambridge University Press 1994.
   J. H. van Lint, R. M. Wilson, A Course in Combinatorics. Cambridge University Press 1992.
   L. Lovász, Combinatorial Problems and Exercises, 2nd Ed. Elsevier/North-Holland 1993.
 • Käsikirjat/Handbooks
  • K. Rosen et al. (Eds.), Handbook of Discrete and Combinatorial Mathematics. CRC Press 1999.
   R. Graham et al. (Eds.), Handbook of Combinatorics, 2 Vols. Elsevier/North-Holland 1995.
   N. J. A. Sloane, S. Plouffe, The Encyclopedia of Integer Sequences. Academic Press 1995.
 • Generoivat funktiot, enumerointi/Generating functions, enumeration
  • H. S. Wilf, Generatingfunctionology, 2nd Ed. Academic Press 1994.
   I. P. Goulden, D. M. Jackson, Combinatorial Enumeration. Wiley 1983.
   R. P. Stanley, Enumerative Combinatorics, 2 Vols. Cambridge University Press 1996/1999.
 • Verkkoteoria/Graph theory
  • F. Harary, Graph Theory. Addison-Wesley 1969.
   B. Bollobás, Modern Graph Theory. Springer-Verlag 1998.
   R. Diestel, Graph Theory, 2nd Ed. Springer-Verlag 2000.
 • Koodausteoria/Coding theory
  • W. W. Peterson, E. J. Weldon, Error-Correcting Codes. MIT Press 1986.
   J. H. van Lint, Introduction to Coding Theory, 3rd Ed. Springer-Verlag 1999.
   P. J. Cameron, J. H. van Lint, Designs, Graphs, Codes and Their Links. Cambridge University Press 1991.
   F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, The Theory of Error-Correcting Codes. Elsevier North-Holland 1977.
 • Algoritmianalyysi/Algorithm analysis
  • P. W. Purdom, Jr., C. A. Brown, The Analysis of Algorithms. Holt, Rinehart & Winston 1985.
   R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, 2nd Ed. Addison-Wesley 1994.
   D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, 3 Vols. Addison-Wesley 1968/1998.
   M. Hofri, Analysis of Algorithms: Computational Methods and Mathematical Tools. Oxford University Press 1995.

  Kurssikokeet syksy 2000/Midterm Exams Fall 2000: Kurssikokeet syksy 1999: Loppukokeet:

  Valid HTML 4.0!
  Kommentit: orponen@math.jyu.fi
  Muutettu viimeksi: 13.6.2001