next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

MAT282 Johdatus diskreettiin matematiikkaan (3 ov)
Loppukoe ke 29.3.2000 klo 8-12

  1. Monenko positiivisten kokonaislukujen muodostaman kolmikon (k,l,m) kautta kulkee avaruuden tex2html_wrap_inline38 taso x + y + z = r, tex2html_wrap_inline42 ?
  2. Monellako tavalla voidaan viiden tentin osallistujat sijoittaa kolmeen saliin, kun vaaditaan että kaikki tiettyyn tenttiin osallistuvat sijoittuvat samaan saliin, ja mikään sali ei jää tyhjäksi?
 1. Erääseen autourheilusarjaan osallistuu neljä merkkitallia. Monellako tavalla voidaan näiden kesken järjestää kymmenen auton osakilpailu, kun vaaditaan että kustakin tallista on oltava mukana vähintään yksi ja enintään kolme autoa? (Saman tallin autot ja kuljettajat ovat keskenään identtisiä; ainoastaan autojen lukumäärällä on merkitystä.)
 2. Tasoon piirretään n ei-yhdensuuntaista suoraa niin, että mitkään kolme niistä eivät leikkaa samassa pisteessä. (So. jokainen ``uusi'' suora leikkaa kaikki ``vanhat'' suorat, kunkin eri pisteessä.) Merkitään tex2html_wrap_inline46 :llä näin muodostuvien erillisten tasoalueiden määrää: siis tex2html_wrap_inline48 , tex2html_wrap_inline50 , tex2html_wrap_inline52 , tex2html_wrap_inline54 jne. Muodosta perusteltu rekursioyhtälö lukujonolle tex2html_wrap_inline46 ja ratkaise se.
 3. Montako solmua ja montako kaarta on täydellisessä kaksijakoisessa verkossa tex2html_wrap_inline58 ? Millä ehdoilla verkko tex2html_wrap_inline58 on planaarinen? (Perusteltu vastaus.)
  1. Olkoon G mielivaltainen yhtenäinen (suuntaamaton) verkko. Osoita, että jos G ei ole valmiiksi parillisasteinen (so. kaikkien solmujen asteluku ei ole parillinen), niin G voidaan täydentää sellaiseksi lisäämällä yksi uusi solmu u ja tarvittavat kaaret solmun u ja verkon G ``vanhojen'' solmujen välille.
  2. Käyttäen hyväksi edellisen kohdan tulosta todista oikeaksi seuraava väite: minkä tahansa yhtenäisen verkon G kaaret voidaan suunnistaa niin, että syntyvässä suhteikossa (suunnatussa verkossa) tex2html_wrap_inline76 on kunkin solmun tulo- ja lähtöasteiden (so. solmua ``kohden'' ja siitä ``poispäin'' suunnattujen kaarten määrän) erotus enintään 1.

Pisteytys: Kukin tehtävä 12 pistettä, yhteensä 60 pistettä.Pekka Orponen
Wed Mar 29 14:41:36 EET DST 2000