next up previous
Next: Tästä dokumentista ... Up: vk_991020 Previous: vk_991020

MAT282 Johdatus diskreettiin matematiikkaan
1. välikoe ke 20.10.1999 klo 8-11


  1. Luettele kaikki joukon $\{a,b,c\}$ ositukset (ekvivalenssirelaatiot). Montako ositusta voidaan yleisesti muodostaa $n$ alkion joukossa?
  2. Olkoon $A = \{2,3,4\}^2$. Piirrä Hasse-kaavio järjestysrelaatiosta $\preceq\; \subseteq A\times A$, missä

   \begin{displaymath}(r,s) \preceq (r',s') \qquad \mbox{joss} \qquad
r \leq r' \mbox{ ja } s \vert s'.\end{displaymath}

   (Merkintä $s \vert s'$ tarkoittaa, että kokonaisluku $s$ on kokonaisluvun $s'$ tekijä.)

  1. Kuinka monta sellaista viisimerkkistä ``sanaa'' voidaan muodostaa aakkoston {A, E, M, N, S} kirjaimista, joissa kirjain A esiintyy kaksi tai kolme kertaa ja kukin muista kirjaimista enintään kerran? Sanojen ei tarvitse olla suomenkielen äänneopin mukaisia: kelvollisia ovat siis esimerkiksi AAMEN, ASEMA ja AMSAA, mutta eivät MENSA eikä MASSA.
  2. Montako kokonaislukuratkaisua on epäyhtälöryhmällä:

   \begin{displaymath}\left\{\begin{array}{l}
\sum_{i=1}^5 x_i = 10,\\
1 \leq x_i \leq 3, \quad i = 1,\dots,5?
\end{array}\right.\end{displaymath}

 1. Kokeessa on viisi monivalintatehtävää, joissa on kussakin viisi ratkaisuvaihtoehtoa (a,...,e). Opiskelija K tietää, että kaikkiin kysymyksiin on vastattava eri tavalla, mutta muuten hänellä ei ole mitään käsitystä oikeista vastauksista. Monellako tavalla K voi muodostaa vastausrivin niin, että siinä ovat kaikki vastaukset väärin? (Vihje: Tarkastele, monellako tavalla vastausrivin voisi muodostaa niin, että siinä olisi ainakin $i$. vastaus oikein, $i = 1,\dots,5$.)

 2. Ratkaise rekursioyhtälö:

  \begin{displaymath}\left\{\begin{array}{l}
a_0 = 0, \quad a_1 = 1,\\
a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}+2^n, \quad n \geq 2.
\end{array}\right.\end{displaymath}


Pisteytys: tehtävät 1 ja 2 á 8 pistettä, tehtävät 3 ja 4 á 7 pistettä, yhteensä 30 pistettä.


next up previous
Next: Tästä dokumentista ... Up: vk_991020 Previous: vk_991020
Pekka Orponen 2000-10-19