FiCLA - Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys

  takaisin 

 

Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA ja
Åbo Akademin oppiaine finska språket med litteraturen
järjestävät symposiumin

KIELELLINEN KÄSITTEISTYS JA KONTEKSTI

20. - 21.9.2001 Turussa

PAIKKA

Åbo Akademin suomen kielen laitoksen luentosali 215, osoite Vänrikinkatu 3 A, II kerros (http://www.abo.fi/fak/hf/fin/kontakt.sht)

PÄÄPUHUJA

Symposiumin pääpuhujaksi on kutsuttu professori Ritva LAURY Kalifornian valtionyliopistosta Fresnosta.

TEEMA

Symposiumin teemana on tutkia "kieltä kontekstissa", toisin sanoa sitä, miten erilaiset kontekstuaaliset tekijät muovaavat kielellistä käsitteistystä. Yksi symposiumin pääpuhujan, professori Ritva Lauryn, aiheista tulee olemaan "ankkurointi", ts. miten sanottava kytketään erityisesti puhetilanteeseen ja miten tämä kytkentä heijastuu kielellisessä käsitteistyksessä.

Prof. Ritva Lauryn tutkimuksissa yhdistyvät sekä kognitiivisen kielentutkimuksen että keskusteluntutkimuksen ideat, mutta kysymys kielen ja kontekstin suhteesta on kiinnostava monesta muustakin näkökulmasta, esim. lapsen kielen omaksumisen, toisen kielen oppimisen ja opettamisen, kääntämisen, kielen (automaattisen) mallinnuksen ym. kannalta.

Symposiumin tavoitteena on koota yhteen monipuolinen ja monialainen joukko kielen ja kontekstin suhteista kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita ja toimia myös tieteidenvälisenä keskustelufoorumina.

OHJELMA

Torstai 20.9.

10.30 - 12.00
Ritva Laury, Keskustelu, ankkurointi ja kolmannen persoonan muodot
12.00 - 13.30
lounas
13.30 - 14.00
Laura Pertilä, Normaalilauseen yksikön ja monikon inkongruenssi yksikön 3. persoonassa
14.00 - 14.30
Pia Päiviö, Asti- ja saakka-sanojen semanttinen ja syntaktinen rooli terminatiivi-ilmauksissa
14.30 - 15.00
Anneli Kauppinen, Polyseeminen vaikka
15.00- 15.30
kahvi
15.30 - 16.00
Urpo Nikanne, Konstruktioiden käsittely konseptuaalisessa semantiikassa
16.00 - 16.30
Michaela Pörn, Konseptuaalisen semantiikan vs. konstruktiokieliopin kuvaus verbien argumenttirakenteesta
16.30 - 17.00
Lari Kotilainen, Kysymys vai kommentti -- mikäs on ollessa -konstruktio kontekstissa
17.00 - 17.30
Tuomas Huumo, Suomen kielen kvasiresultatiivit ja subjektiivisuuden näkökulma
19.00
illallinen

 

 

Perjantai 21.9.

10.00 - 11.30
Ritva Laury, Artikkelin käytön oppiminen ja kieliopillistuminen: toistuuko evoluutio kielen omaksujassa?
11.30 - 13.00
lounas
13.00 - 13.30
Renate Pajusalu, Pronominit kognition ja kulttuurin kontekstissa
13.30 - 14.00
Tommi Martikainen, Lakuunat ongelmatilanteiden aiheuttajina tekstin ja kontekstin välisessä suhteessa
14.00 - 14.30
Pertti Saariluoma, Kognitiotieteellinen semantiikka
14.30 - 15.00
Seija Pekkala, Semanttiset dimensiot normaaleilla aikuisilla ja Alzheimer-potilailla
15.00 - 15.10
loppusanat

ILMOITTAUTUMINEN

  • Symposiumiin ilmoittaudutaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille <aairola@ling.helsinki.fi> mielellään ma 10.9. mennessä.
  • Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille (Sampo-Leonia 800012-70761654). Sihteeri lähettää ilmoittautuneille viitenumeron maksua varten.
  • Osallistumismaksut:
    • yhdistyksen jäsenille ilmainen
    • muilta 100 mk, opiskelijat 50 mk