next up previous contents
Next: Missing Values in Nonlinear


TEKNILLINEN KORKEAKOULU  ERIKOISTYÖ 
Teknillisen fysiikan Tik-61.195 Informaatiotekniikan erikoistyö I
koulutusohjelma 30.8.2001


Missing Values in Nonlinear Factor Analysis 		             Tapani Raiko

47057R

 

Tapani Raiko
2001-09-26