next up previous contents
Next: Contents


TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Tietotekniikan osasto
Tietotekniikan koulutusohjelma

Process Modeling

Using the Self-Organizing Map
Jaakko Hollmén

Diplomityö on tehty informaatiotekniikan syventymiskohteessa
Työn valvoja apulaisprofessori Olli Simula
Työn ohjaaja DI Pirkka Myllykoski
Otaniemi 15.2.1996

 TEKNILLINEN KORKEAKOULU B<>DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

tabular28

 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY B<>ABSTRACT OF THE

B<>MASTER'S THESIS

tabular133

Jaakko Hollmen
Fri Mar 8 13:44:32 EET 1996