Nimimerkki-FAQ

Tässä dokumentissa käydään läpi yleisimmät anonyymien nimimerkkien käyttämistä nyysseissä koskevat argumentit.

Sisällys

 1. Johdanto
 2. Jokaisella on oikeus esiintyä anonyyminä
 3. Joskus anonyyminä esiintyminen on perusteltua
 4. Omalla nimellään kirjoittaviin suhtaudutaan vakavammin
 5. Anonyymiys helpottaa väärinkäytöksiä
 6. "Olet rasisti tai fasisti tai jotain vielä pahempaa."
 7. "Mistä tiedän, että nimesi ei ole nimimerkki?"
 8. Etu- ja sukunimi kannattaa laittaa From-kenttään - lempinimen käyttö
 9. Anonyyminä kirjoittaminen ei ole tarpeen spämmiongelman ratkaisemiseksi
 10. Lapset, nimettömyys ja nyyssit
 11. "Esiinnyn nimettömänä siltä varalta, että minulla olisi siihen joskus hyvä syy."
 12. Anonyymiys on vaikeampaa kuin useimmat luulevat
 13. Aiheesta muualta

1. Johdanto

Nyysseissä - toisin kuin esimerkiksi joillakin webbipohjaisilla keskustelufoorumeilla - on ollut tapana käyttää omaa nimeään. Kaikki eivät kuitenkaan halua paljastaa nimeään, vaan he käyttävät anonyymiä nimimerkkiä.

Netissä saa esiintyä nimettömänä, ellei sitä ole esimerkiksi Internet-liittymän käyttöehdoissa erikseen kielletty. Anonyymikirjoitteluun liittyy kuitenkin useita ongelmia, mistä syystä monet eivät suhtaudu ilman nimeä kirjoitettuihin artikkeleihin - reilua tai ei - yhtä vakavasti kuin omalla nimellä kirjoitettuihin. Siksi ennen kuin alkaa kirjoittaa anonyyminä, kannattaa harkita vakavasti oman nimen käyttöä ja miettiä tarkkaan niitä syitä, joiden vuoksi haluaa esiintyä nimettömänä.

Anonyymien nimimerkkien käyttö aiheuttaa joskus ärtymystä ja pitkiä keskusteluja. Olen tässä dokumentissa pyrkinyt kokoamaan tyypillisimmät argumentit perusteluineen.

2. Jokaisella on oikeus esiintyä anonyyminä

Mikään laki ei kiellä anonyyminä esiintymistä. Sfnetin ryhmissä anonyyminä esiintymistä ei ole erikseen kielletty.

Mikään laki ei toisaalta myöskään velvoita sanomalehden yleisönosastoa, Internet-palveluntarjoajaa tai keskusteluryhmän ylläpitäjää hyväksymään anonyyminä kirjoitettuja viestejä tai keskusteluryhmän käyttäjiä lukemaan niitä. Esimerkkinä Vaasan yliopiston tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttösäännöt kieltävät anonyyminä esiintymisen.

Siitä, että anonyyminä kirjoittaminen on sallittua, ei seuraa, että se olisi järkevää tai että sitä ei saisi arvostella.

Keskustelu nimimerkkikirjoittelusta kuuluu ryhmään sfnet.viestinta.nyyssit, jonne mahdolliset nimettömänä kirjoittamista koskevat keskustelusäikeet kannattaa ohjata.

3. Joskus anonyyminä esiintyminen on perusteltua

Yleensä nyyssissä kannattaa esiintyä omalla nimellään. Nyrkkisääntönä, jos kirjoituksiaan ei kehtaa allekirjoittaa, ei niitä kannata postata nyysseihin ollenkaan. Sen sijaan, että pelkää sitä, että löytääkö tuleva työnantaja viestit, kannattaa kirjoittaa sellaisia artikkeleita, että tulevan työnantajankin kannattaisi ne lukea.

Joskus nimettömänä esiintyminen on kuitenkin perusteltua. Esimerkkejä tällaisista perusteista ovat omasta terveydentilasta kertominen ja sellaisista asioista tai mielipiteistä kirjoittaminen, joiden vuoksi voisi joutua perusteetta esimerkiksi viranomaisten, työnantajan tai sukulaisten vainon tai halveksinnan kohteeksi (ks. "Using your realname on the Internet - Pros and Cons"). Syyt nimettömänä esiintymiseen ovat viime kädessä subjektiivisia ja ulkopuolisen voi olla niitä vaikea arvioida. Suurimmalla osalla nimettömänä kirjoittavista perusteet lienevät kuitenkin huomattavasti edellä mainittuja kevyempiä. Yleensähän nyyssikeskustelun aiheet ovat aika neutraaleja. On vaikea uskoa, että esimerkiksi keskustelu käyttöjärjestelmäpäivityksistä Linux-ryhmässä aiheuttaisi kirjoittajalle vaikeuksia. Toisaalta poikkeuksia on aina, voihan olla esimerkiksi, että suku ei uskonnollisen vakaumuksen vuoksi hyväksy tietokoneita.

Ennen arkaluontoisten asioiden julkistamista kannattaa muistaa, että anonyyminkin kirjoittajan henkilöllisyys voidaan usein paljastaa.

4. Omalla nimellään kirjoittaviin suhtaudutaan vakavammin

Nyyssiartikkeleita kirjoitetaan valtava määrä. Luettavat artikkelit on valikoitava jotenkin. Koska kokemus on osoittanut, että oman nimen käyttö lisää itsekritiikkiä ja siten artikkelien laatua, jättävät monet anonyymien kirjoittajien artikkelit lukematta. Anonyymit kirjoittajat pääsevät helpommin ihmisten kill-tiedostoihin. Jos haluaa, että omia kirjoituksia luetaan, kannattaa siis käyttää oikeaa nimeään.

Omalla nimellään kirjoittavien väitteisiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti vakavammin. Sama väite samalla tavalla kirjoittavan nimimerkkikirjoittajan ja omalla nimellään kirjoittavan esittämänä vaikuttaa monesta uskottavammalta, jos kirjoittaja uskaltaa esittää väitteen omalla nimellään.

Nyyssit ovat yksi inhimillisen kanssakäymisen muoto. Kuten muussakin elämässä, itsensä esitteleminen ja sitoumuksiensa ilmoittaminen on kohteliasta.

Omaa nimeään kannattaa käyttää erityisesti silloin, jos haluaa apua johonkin ongelmaan. Jos kysyjä ei edes viitsi esitellä itseään, niin miksi häntä pitäisi auttaa palkattomana vapaaehtoistyönä? Esimerkiksi Sfnetin Linux-ryhmissä omalla nimellään kirjoittavat saavat selvästi helpommin apua. Samaten, miksi kukaan vastaisi henkilökohtaisiin kysymyksiin anonyyminä esiintyvälle ihmiselle?

Nyyssit ovat tietyssä mielessä yhteisö. Anonyyminä kirjoittava ei voi osallistua yhteisön toimintaan samalla tavalla kuin omalla nimellään esiintyvät. Esimerkiksi ryhmän VUKK-tiedoston ylläpitäjä tai uutisryhmän moderaattori ovat harvoin nimettömiä. Nimimerkkikirjoittaja ei välttämättä tiedosta sitä, että häntä ei pidetä yhteisön "täysivaltaisena jäsenenä", tai ehkä hän ei siitä välitä. Tämäkin kuitenkin vaikuttaa osaltaan esimerkiksi siihen, että anonyymikirjoittajien on vaikeampi saada vastauksia kysymyksiinsä niiltä yhteisön jäseniltä, jotka asioista eniten tietäisivät.

5. Anonyymiys helpottaa väärinkäytöksiä

Kun kirjoittaa omalla nimellään, tulee sanomisia yleensä harkittua paremmin. Tästä syystä oikealla nimellään kirjoittavien kirjoitusten taso on monasti anonyymikirjoittajien tasoa parempi. Toki poikkeuksiakin on paljon: nyysseissä on useita asiallisia anonyymikirjoittajia ja asiattomia omalla nimellään kirjoittavia.

Useimmat häiriköt kirjoittavat anonyymeinä. Valitettavasti tämä heijastuu myös siihen, miten asiallisestikin kirjoittavien anonyymikirjoittajien artikkeleihin suhtaudutaan.

Nimettömyys voi kuitenkin laskea tavallisenkin kirjoittajan itsekritiikkiä. Anonyyminä on helpompi pitkittää keskusteluja turhalla jaarittelulla, kirjoittaa loukkaavia vastauksia tai esittää huonosti perusteltuja väitteitä. Motivaatio ottaa asioista itse selvää tai panostaa kirjoituksen sisältöön tai muotoon on vähäisempi, koska nimimerkin voi aina tarvittaessa unohtaa tai vaihtaa.

Anonyyminä esitetyt henkilöön kohdistuvat argumentit ovat erityisen ikäviä. Valitettavasti kiusaus ihmisten mollaamiseen nimettömyyden suojasta on monelle liian suuri.

Anonyymien nimimerkkien käyttö mahdollistaa myös sen, että yksi henkilö voi esiintyä usealla identiteetillä, luoden kuvan todellista suuremmasta "samanmielisten" joukosta. Esimerkiksi kerrankin sama eri nimillä esiintyvä häirikkö kirjoitti neljänneksen ryhmän sfnet.aloittelijat.kysymykset artikkeleista. Tämä on erityisen vastenmielistä, jos kyse on henkilöön kohdistuvasta parjauskampanjasta. Tällaista on valitettavasti Sfnetissäkin tapahtunut.

Anonyyminä on myös helpompi piilottaa sitoumuksensa. Nimimerkin takaa liikemies voi esimerkiksi kehua omaa tuotettaan tai puolustella yrityksensä toimintaa "puolueettomana kuluttajana".

Jokainen anonyymiyden väärinkäyttö tekee tilanteen osaltaan vaikeammaksi niille, joille nimettömänä esiintymiseen on perusteltu syy.

Vaikka anonyyminä kirjoittava henkilö ei syyllistyisikään mihinkään edellä mainituista, niin hänen esimerkkinsä kuitenkin lisää välillisesti anonyymikirjoittelusta aiheutuvia ongelmia. Mitä enemmän nyyssiryhmässä on anonyymejä kirjoittajia, sitä todennäköisemmin uudetkaan kirjoittajat eivät esiinny oikeilla nimillään.

6. "Olet rasisti tai fasisti tai jotain vielä pahempaa."

Nyyssikeskusteluissa syyllistytään joskus ylilyönteihin - myös nimettömänä esiintymistä koskevissa keskusteluissa.

Joskus nimimerkkikirjoitteluun kriittisesti suhtautuvia kutsutaan rasisteiksi tai sananvapauden vastustajiksi. Tämä osoittaa suhteellisuudentajun puutetta. Toinen muunnelma suhteellisuudentajun puutteesta nyyssikeskustelussa on Hitler-kortin käyttö.

Muita nyyssikeskusteluissa tyypillisesti esiintyviä argumentaatiovirheitä ovat henkilöön kohdistuvat argumentit (argumentum ad hominem) ja olkiukkoargumentit, esimerkiksi:

7. "Mistä tiedän, että nimesi ei ole nimimerkki?"

Joskus nimimerkkikirjoittelun puolesta esitetään väite, että oikealla nimelläänkään kirjoittavista ei voi tietää, onko kyseessä nimimerkki.

Usein tämä väite on kuitenkin kaukaa haettu. Esimerkiksi oman henkilöllisyyteni todenperäisyyden voi tarkastaa helposti tarpeeksi luotettavasti katsomalla esimerkiksi työnantajani webbisivuja.

Tietenkään kaikkien henkilöllisyyttä ei voi tällä tavalla varmistaa. Oma lukunsa ovat häirikkökirjoittajat, jotka esiintyvät väärennetyillä oikean näköisillä nimillä ja jotka vaihtavat henkilöllisyyttään säännöllisin väliajoin välttääkseen ihmisten kill-tiedostot. Tällaisia tapauksia tuskin voi kuitenkaan käyttää perusteena anonyymiyden puolesta.

8. Etu- ja sukunimi kannattaa laittaa From-kenttään - lempinimen käyttö

Joskus omalla nimellään esiintyvät kirjoittajat haluavat käyttää vakiintunutta lempinimeä ("nickname"). Tällaisissa tapauksissa From-rivillä voi olla nimimerkki, mutta kirjoittajan oikea nimi paljastuu esimerkiksi artikkelin signaturesta. Tällaisissa tapauksissa kyse ei siis ole anonyymin nimimerkin käytöstä. Nyyssiohjelman asetukset kannattaa kuitenkin säätää siten, että oma nimi näkyy myös From-rivillä, esimerkiksi:

From: Matti 'Xyzzy' Meikalainen <matti@isp.example>

Toinen, ehkä parempi, vaihtoehto on laittaa From-riville vain oikea nimi ja sähköpostiosoite ja laittaa lempinimi signatureen.

Jos From-rivillä ei näy kirjoittajan nimeä, voivat artikkelien otsikoita selaavat ihmiset luulla, että kyseessä on anonyymi kirjoittaja ja jättää viestin tästä syystä lukematta.

Samasta syystä From-riville kannattaa laittaa koko nimi, ei esimerkiksi pelkästään etunimeä.

9. Anonyyminä kirjoittaminen ei ole tarpeen spämmiongelman ratkaisemiseksi

Joskus anonyyminä kirjoittamista perustellaan virheellisesti sillä, että jos nyysseihin kirjoittaa omalla nimellään, voi saada spämmiä. Pelkän nimen perusteella ei kuitenkaan voi saada spämmiä.

Osoitteen sotkeminen ja anonymiteetti eivät ole sama asia. Sähköpostiosoitteensa voi sotkea, vaikka kirjoittaisikin omalla nimellään. Toisaalta, toimiva sähköpostiosoite ei estä anonyyminä kirjoittamista. Jos sähköpostiosoitteensa haluaa sotkea tai jos halua käyttää keksittyä osoitetta, tulee käyttää .invalid-päätettä, esimerkiksi seuraavasti:

From: Matti Meikalainen <ei@postia.invalid>

Kannattaa kuitenkin harkita vakavasti toimivan sähköpostiosoiteen käyttämistä nyysseissä. Osoitteen sotkeminen tai keksityn osoitteen käyttäminen ei ole välttämättä järkevää.

10. Lapset, nimettömyys ja nyyssit

Vanhempien olisi naivia kuvitella, että pieni lapsi voi kirjoittaa nettiin ilman minkäänlaista valvontaa, kunhan häntä on neuvottu esiintymään nimettömänä. Lapsi voi ymmärtää ohjeet helposti väärin. Nimettömyyden voidaan kuvitella olevan jonkinlainen suojamuuri, ymmärtämättä miten monella tavalla todelliset henkilötiedot voi onkia. Lisäksi jopa koulutettuja aikuisia voi huijata antamaan esimerkiksi salasanoja ja luottokorttitietoja, joita heitä on erityisesti kielletty paljastamasta. Kuinka helposti vastaavat tiedot saisi selvitettyä 10-vuotiaalta lapselta?

Netissä kaikki ei sovellu nuorimmille. Nyyssit ovat teknisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti erilainen ympäristö, jota monet aikuisetkaan eivät ymmärrä (nyyssit eivät esimerkiksi ole chatteja). Siksi nyysseihin ei pääsääntöisesti kannata kirjoittaa niin nuorena, että oman nimen paljastamisesta voisi aiheutua nuoresta iästä johtuvia ongelmia. Oleellisinta ei tietenkään ole ikä, vaan ymmärrys. Jos lapsen ymmärrys ei riitä nyyssien tai muun vastaavan toimittamattoman joukkotiedotusvälineen käyttämiseen, niin lapsen ei ole syytä tällaiseen mediaan kirjoittaa.

Vanhempien tulee valvoa ja opastaa lapsiaan netin käytössä. Vanhempien ja nuorten tulee ymmärtää nettiviestinnän perusteet. Heidän tulee esimerkiksi osata suhtautua kriittisesti verkosta löytyvään materiaaliin ja heidän on ymmärrettävä hyvien käytöstapojen merkitys myös netissä.

Pelastakaa lapset ry on julkaissut ohjeita netistä lapsille ja vanhemmille. Mannerheimin lastensuojeluliitto on julkaissut vanhemmille suunnatun ohjeen.

11. "Esiinnyn nimettömänä siltä varalta, että minulla olisi siihen joskus hyvä syy."

Joskus nimettömänä esiintymistä perustellaan sillä, että vaikka mitään hyvää syytä nimettömänä kirjoittamiseen ei juuri sillä hetkellä olekaan, niin joskus myöhemmin tilanne voi olla toisin. Ajatuksena on, että jos nyysseihin kirjoittaa omalla nimellään, voidaan myöhemmin nimettömänä kirjoitettu artikkeli yhdistää jotenkin omalla nimellä kirjoitettuihin. Tämä on kuitenkin tehoton tapa piilottaa henkilöllisyytensä.

Suurin osa anonyymikirjoittajista tuskin käyttää nyyssejä sellaiseen viestintään, jossa nimettömänä esiintyminen olisi oikeasti perusteltua. Tällaiset kirjoittajat esiintyvät nimettömänä turhaan.

Nimettömänä kirjoitetun artikkelin kirjoittaja voidaan paljastaa, vaikka hän ei olisi kirjoittanut nyysseihin kertaakaan omalla nimellään. Mitä enemmän nyysseihin kirjoittaa, sitä todennäköisempää on, että joku viesteistä paljastaa kirjoittajan. Jos siis haluaa oikeasti piilottaa henkilöllisyytensä, niin on syytä miettiä tarkkaan, kannattaako nyysseihin ylipäätään kirjoittaa. Ainakin kaikkea turhaa nyyssiartikkelien kirjoittamista tulee välttää.

Usein henkilöllisyys halutaan piilottaa nimenomaan tietyiltä henkilöiltä, esimerkiksi työnantajalta tai perheenjäseniltä, joilla voi olla motiivi paljastaa kirjoittajan henkilöllisyys. Joku näistä henkilöistä voi tunnistaa kirjoittajan asiayhteyden, kirjoitustyylin tai teknisten tietojen perusteella (työnantaja on voinut saada juuri sähköpostia samasta IP-osoitteesta, kuin mistä nimetön nyyssiartikkeli on lähetetty) - riippumatta mahdollisista aikaisemmista nyyssipostauksista.

Jos nimettömänä esiintymiseen on joskus hyvä syy, kannattaa tällaisten anonyymien artikkelien määrä pitää mahdollisimman pienenä, jotta itseään ei paljasta vahingossa. Tällaisia artikkeleita ei myöskään ehkä kannata lähettää suoraan omalta koneelta, vaan käyttäen esimerkiksi nettikahvilan tai vastaavan laitteita.

12. Anonyymiys on vaikeampaa kuin useimmat luulevat

Anonyyminä kirjoittavat jättävät itsestään jälkiä, joiden avulla heidän henkilöllisyytensä voidaan selvittää.

Nyyssiartikkelien otsikkotiedoista näkyy melkein aina kone, jolta artikkeli on lähetetty. Tämä voidaan yleensä yhdistää artikkelin lähettäjään - Internet-palveluntarjoajan toimesta tai viimeistään poliisitutkinnassa. Samaten käytetty nyyssiohjelma jättää jälkensä otsikkotietoihin.

Viestejä voi lähettää siten, että niiden tekninen jäljittäminen on käytännössä mahdotonta, mutta tällainen anonyymiys on vaikeampaa, kuin useimmat luulevat.

Omaa kirjoitustyyliään on vaikea peittää. Ihmiset tekevät joskus esimerkiksi kaavamaisia kirjoitusvirheitä, joiden avulla heidät voi tunnistaa. Usein asiayhteys ja se, mitä kirjoittaja tietää, paljastavat kirjoittajan henkilöllisyyden.

Mitä enemmän nyyssiartikkeleja kirjoittaa, sitä kattavamman kuvan ne muodostavat kirjoittajasta. Tämän vuoksi, jos haluaa oikeasti piilottaa henkilöllisyytensä, kaikkea turhaa nyyssiartikkelien kirjoittamista kannattaa välttää.

13. Aiheesta muualta

Tätä kirjoitusta varten annettiin lukuisia hyödyllisiä ehdotuksia ryhmässä sfnet.viestinta.nyyssit otsikolla "Nimimerkki-FAQ" käydyssä keskustelussa, joista kiitokset.


Creative Commons Lisenssi
Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons lisenssi.

http://www.iki.fi/kaip/nimimerkki.html

Kai Puolamäki, Kai.Puolamaki@iki.fi