Plonk-FAQ

Tässä dokumentissa kerrotaan, mitä plonkkaus ja kill-tiedostot tarkoittavat. Tässä dokumentissa käydään läpi yleisimmät kill-tiedostoja ja plonkkausta koskevat argumentit.

Sisällys

Johdanto

Nyyssikeskusteluissa artikkelia voidaan joskus kommentoida kirjoittamalla lyhyesti:

*plonk*

Tämä niin sanottu plonkkaus tarkoittaa sitä, että kommentoidun artikkelin kirjoittaja on juuri lisätty kill-tiedostoon ("tappokansioon"). "Plonk" on ääni, joka aiheutuu kirjoittajan kolahtamisesta kill-tiedoston pohjalle. Tällaiset julkiset plonkkaukset ovat tosin poikkeuksia: yleensä ihmiset eivät ilmoita muutoksista kill-tiedostojensa sisältöön.

Raflaavasta nimestään huolimatta kill-tiedoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Kill-tiedosto sisältää määrittelyjä, joiden perusteella nyyssiohjelma ei näytä näitä määrittelyjä vastaavia nyyssiartikkeleja. Määrittely voivat perustua esimerkiksi nyyssiartikkelien otsikoihin, tiettyihin keskustelusäikeisiin tai kirjoittajien nimiin tai sähköpostiosoitteisiin. Kill-tiedostoa käytetään yleensä keskusteluaiheiden tai tiettyjen henkilöiden kirjoittamien artikkelien automaattiseen ohittamiseen.

Joissakin nyyssiohjelmissa, kuten Gnusissa ja slrn:ssä, on mahdollista käyttää kill-tiedostoja monipuolisempia score-tiedostoja ("pisteytystiedostoja"). Score-tiedoston avulla nyyssiohjelma voi myös nostaa esille mielenkiintoisia keskustelunaiheita tai kirjoittajia.

Kill- ja score-tiedostot voivat olla hyvinkin monipuolisia, uutistenlukuohjelmasta riippuen. Uutistenlukuohjelma ei esimerkiksi välttämättä aina piilota kill-tiedoston määrittelyjä vastaavia artikkeleja kokonaan, vaan se voi vain merkitä nämä artikkelit automaattisesti luetuiksi. Kill-tiedostot voivat olla uutisryhmäkohtaisia ja niissä olevat määrittelyt saattavat vanheta automaattisesti tietyn ajan kuluessa. Uutistenlukuohjelma voi jopa rakentaa score-tiedoston automaattisesti käyttäjän lukutottumusten perusteella. Kill-tiedostojen määrittelyt saattavat perustua otsikkojen, keskustelusäikeiden ja kirjoittajien lisäksi useisiin erilaisiin kriteereihin. Eräs tehokas määrittely on sisällyttää kill-tiedostoon moneen uutisryhmään crosspostatut artikkelit - massiivinen crosspostaus kun on käytännössä melko varma merkki trollauksesta, fleimisodasta tai muusta ryhmän aihepiiriin kuulumattomasta keskustelusta.

Kill-tiedostot ja sananvapaus

Perustuslaki takaa jokaiselle sananvapauden:

12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. - -

Sananvapaus ei kuitenkaan velvoita ketään julkaisemaan toisten kirjoituksia. Esimerkiksi sanomalehden ei ole pakko julkaista sinne lähetettyjä mielipidekirjoituksia. Sananvapaus ei myöskään velvoita ketään lukemaan jonkun tietyn kirjoittajan lähettämiä nyyssiartikkeleja.

Toisin sanoen, jokaisella on oikeus olla lukematta kirjoituksiasi. Jokaisella on oikeus kehottaa muita olemaan lukematta kirjoituksiasi. Eikä kenelläkään ole oikeudellista tai moraalista velvollisuutta vastata nyysseissä esittämiisi kysymyksiin tai kommentteihin. Nyyssien lukeminen ja niihin kirjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kill-tiedostot ovat henkilökohtaisia, eikä niiden käytöstä aiheudu haittaa muille. Jos kirjoittaja on jonkun kill-tiedostossa, niin se ei vaikuta mitenkään siihen, miten muut pystyvät lukemaan tämän kirjoittajan artikkeleita. (Tietysti useampi henkilö voi halutessaan esimerkiksi jakaa saman kill- tai score-tiedoston, mihin heillä on täysi oikeus, mutta käytännössä tämä on harvinaista.)

Kaikkea ei voi lukea

Usein kill- ja score-tiedostoja vastaan esitetään argumentti, jonka mukaan kill-tiedostojen käyttö voi johtaa siihen, että myös joitakin mielenkiintoisia artikkeleita jää lukematta.

Kirjoitettua tekstiä sisältäviä nyyssiartikkeleja syntyy nykyään maailmanlaajuisesti suuruusluokaltaan miljoonan A4-arkin verran yhdessä päivässä. Kukaan ei pysty lukemaan kaikkia nyyssiartikkeleja. Luettavat artikkelit on valittava jollakin tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mielenkiintoisia artikkeleita jää joka tapauksessa lukematta, käyttipä kill-tiedostoja tai ei.

Ihmiset käyttävät kiinnostavien artikkelien seulomiseen seuraavia keinoja:

  1. Luetaan vain uutisryhmiä, joiden aihepiiri on kiinnostava;
  2. valikoidaan kiinnostavat artikkelit niiden otsikon, kirjoittajan ja aiheesta aikaisemmin käydyn keskustelun perusteella; ja
  3. luetaan näistä artikkeleista huolella läpi vain ne, jotka pikaisen silmäyksen perusteella vaikuttavat tarpeeksi mielenkiintoisilta.

Kill- tai score-tiedostoja voi käyttää tämän valintaprosessin osittaiseen automatisoimiseen. Kill-tiedosto voi tehdä nyyssien lukemisesta tehokkaampaa ja miellyttävämpää auttamalla kiinnostavien artikkelien valinnassa.

Kaikkia ihmisiä eivät kiinnosta samat asiat, eivätkä kaikki ihmiset tule toimeen keskenään. Joskus voi olla kaikkien uutisryhmää lukevien etu, että nämä ihmiset eivät näe toistensa kirjoituksia.

Kill-tiedoston käyttö tai käyttämättä jättäminen on aina lukijan itsensä päätettävissä. Päätös riippuu tilanteesta, kuten lukijan henkilökohtaisista mieltymyksistä, käytettävissä olevasta ajasta ja kiinnostuksen kohteista, nyyssiryhmän aiheesta ja kiinnostavien artikkelien määrästä verrattuna ryhmän koko liikenteeseen. Jonkun toisen voi olla järkevää käyttää kill-tiedostoa, kun taas joku toinen tulee hyvin toimeen samassa uutisryhmässä ilman sitä.

Julkinen plonkkaus

Yleensä kill-tiedostojen käyttöä ei huomaa nyyssiryhmästä mitenkään. Joskus jotkut haluavat kuitenkin ilmoittaa julkisesti, usein mielestään huonoja käytöstapoja osoittavan artikkelin jälkeen, että kirjoittaja on joutunut heidän kill-tiedostoonsa. Tämä plonkkaus ilmaistaan nyyssislangilla kirjoittamalla artikkelin loppuun "*plonk*". Suomeksi *plonk* tarkoittaa suunnilleen seuraavaa: "Kirjoita mitä haluat, mutta minä en enää lue artikkeleitasi."

Julkisessa plonkkauksessa on hyvät ja huonot puolensa.

Julkinen plonkkaus kertoo plonkatulle henkilölle ja muille samalla tyylillä kirjoittaville, että heidän kannattaisi ehkä muuttaa tyyliään, jos he haluavat, että heidän kirjoituksiaan luetaan vastaisuudessakin (vrt. nettipoliisitoiminta). Jokaista julkista plonkkausta kohden voi hyvinkin olla useita henkilöitä, jotka ovat lisänneet kirjoittajan kill-tiedostoihinsa ilman erillistä ilmoitusta tai jotka ovat muuten alkaneet jättää plonkatun henkilön artikkelit lukematta.

Julkinen plonkkaus voi myös varoittaa muita ryhmän lukijoita potentiaalisesta häiriköstä. Tosin pelkkää *plonk*-ilmoitusta järkevämpää voisi olla selittää lyhyesti ja asiallisesti, miksi kirjoittajan artikkeleihin ei kannata reagoida (kirjoittaja voi esimerkiksi olla trollaaja) - jos on ilmeistä, että muut eivät ole jo huomanneet asiaa itse.

Toisaalta useinkaan julkisiin plonkkauksiin ei suhtauduta rakentavasti, vaan seurauksena on ryhmän aihepiiriin kuulumatonta ja riitaista keskustelua. Varsinkaan trollaajille ja muille häiriköiville kirjoittajille ei kannata tästä syystä vastata ollenkaan. Kun plonkkaus tapahtuu fleimisodan jälkeen, kaikki keskustelun osapuolet voivat olla syyllistyneet ylilyönteihin. Silloin on parempi yksinkertaisesti unohtaa koko juttu. Toisen osapuolen voi lisätä kaikessa hiljaisuudessa kill-tiedostoon, jos hänen kirjoituksiaan ei halua lukea.

Usein pelkkää *plonk*-viestiä järkevämpää onkin ilmoittaa asiallisesti muun vastauksen yhteydessä, että päättää omalta osaltaan jonkin keskustelun. Toisaalta artikkeli, jonka sisältö on pelkästään ilmoitus keskustelun lopettamisesta, on turha. Keskustelemisen voi lopettaa helposti ilman erillistä ilmoitustakin.

Jos joutuu julkisesti plonkatuksi, niin omassa kirjoitustyylissä saattaa olla jotain kehitettävää (ks. yleisimmät netikettivirheet). Tämä ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että vastapuolikaan olisi täysin syytön tapahtuneeseen. Asiasta ei kuitenkaan kannata ruveta väittelemään, koska yleensä se ei johda mihinkään rakentavaan, vaan tapahtuneesta kannattaa yrittää ottaa opikseen. Jos plonkkausta haluaa välttämättä kommentoida, niin jatkokeskustelu on syytä ohjata ryhmään sfnet.viestinta.nyyssit, jonka aihepiiriin keskustelu plonkkausten motiiveista ja kill-tiedostoista kuuluu. On hyvä muistaa, että nyysseissä antamasi vaikutelma ja saamasi palaute perustuu pelkästään kirjoituksiisi. Pelkkien nyyssikirjoitusten perusteella ihmisestä ei voi tehdä kovin syvällisiä analyysejä, eikä asioita kannata ottaa liian henkilökohtaisesti.

Aiheesta muualta


Aiheesta on keskusteltu ryhmässä sfnet.viestinta.nyyssit useaan otteeseen (ks. esimerkiksi osa tämän dokumentin kirjoittamisessa apuna käyttämästäni keskustelusta). Samassa ryhmässä annettiin myös hyviä ehdotuksia tätä dokumenttia varten, joista kiitokset.


[Creative Commons License]
Tätä dokumenttia saa käyttää Creative Commons -lisenssin ehdoilla.

$Id: plonk.html,v 1.5 2003/05/18 07:20:52 kaip Exp kaip $

http://www.iki.fi/kaip/plonk.html

Kai Puolamäki (Kai.Puolamaki@iki.fi)