Nettipoliisi-FAQ

Sisällys

Johdanto

Jos nyysseissä tekee netikettivirheen (Internetin käytöstapoja kutsutaan netiketiksi), voidaan virheestä ojentaa julkisesti nyysseissä. Netikettivirheistä huomauttavia kutsutaan lämmöllä nettipoliiseiksi.

Jaana Heinon kirjoittamalla sivulla "Seitsemän ohjetta nyysseihin kirjoittajalle" ja Jukka Korpelan sivulla "Seitsemän kieltoa nyyseihin kirjoittajalle" luetellaan tyypillisimmät netikettivirheet ja kerrotaan, miten ne voi helposti välttää. Jompikumpi sivu kannattaa lukea ennen nyysseihin kirjoittamista.

Nettipoliisitoiminta aiheuttaa joskus ärtymystä ja pitkiä keskusteluja. Olen tässä dokumentissa pyrkinyt kokoamaan tyypillisimmät argumentit perusteluineen.

Miksi virheistä huomautetaan julkisesti

Kun netikettivirheistä huomautetaan julkisesti, näkevät huomautuksen kaikki nyyssiryhmän lukijat. Julkinen huomautus on hyödyllisempi kuin sähköpostilla yksityisesti annettu ohje, koska muutkin kuin huomautuksen kohde voivat oppia neuvosta.

Netikettiä ei ole kirjoitettu kiusaksi. Netiketti on olemassa, jotta nyyssiviestintä olisi mahdollisimman mukavaa ja hyödyllistä kaikille. Netiketin säännöt ovat kokemuksen perusteella hyväksi havaittuja neuvoja, eivät mielivaltaisia rajoituksia tai lakeja, joiden noudattamatta jättämisestä voisi rangaista. Kuten Timo Kiravuon News-etiketin alussa sanotaan:

Tämä on ohje. Ei sääntö. Eikä ohjesääntö. Kirjoitin tämän, jotta verkkoa käyttävät ihmiset tulisivat paremmin toimeen keskenään ilman että heidän täytyisi oppia kaikki kantapään kautta.

Jos netikettivirheistä ei huomauteta, ne muuttuvat ennen pitkää uutisryhmässä tavaksi, eikä se ole kaunista katseltavaa. Nyyssiryhmä näivettyy viimeistään silloin, kun loputkin asiallisista kirjoittajista äänestävät unsubscribe-napilla ja keksivät parempaa tekemistä vapaa-ajalleen.

Jos esimerkiksi kukaan ei viitsi ennen kysymyksen esittämistä lukea vastauksia ryhmässä usein kysyttyihin kysymyksiin ("FAQ" tai suomeksi "VUKK"), niin miksi kukaan haluaisi ylläpitää VUKK:a vapaaehtoisesti tai vastata samoihin kysymyksiin kerta toisensa jälkeen? Tai kuinka moni jaksaa kahlata läpi keskustelua, jossa säännönmukaisesti lainataan vastattava artikkeli kokonaisuudessaan ja kommentoidaan sitä vain parilla rivillä?

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkiin virheisiin pitäisi tarttua ja että niistä pitäisi huomauttaa. On kuitenkin hyvä, jos toistuvista netikettivirheistä huomautetaan silloin tällöin myös julkisesti. Usein neuvon voi antaa parilla rivillä muun vastauksen ohessa. Jos artikkelin koko sisältö liittyy netikettiin, voi olla aiheellista siirtää jatkokeskustelu ryhmään sfnet.viestinta.nyyssit.

Neuvot ovat yleensä perusteltuja

Joskus neuvot saattavat tuntua pieniin asioihin puuttumiselta. Neuvo voi tuntua vähemmän nipotukselta, jos ajattelee, mitä tapahtuisi, jos kaikki tekisivät saman virheen.

Joskus neuvot ovat luonteeltaan teknisiä. Sinua voidaan esimerkiksi pyytää korjaamaan jokin nyyssiohjelmasi asetus, vaikka asetuksella ei ole mielestäsi mitään näkyvää vaikutusta. Uutistenlukuohjelmat ovat kuitenkin erilaisia, ja siksi juuri sinulla hyvin näkyvä viesti voi olla lukukelvoton muilla.

Netiketti on muovautunut kokemuksen perusteella. Annetut neuvot ovat yleensä aiheellisia, vaikka ne eivät aina aloittelevasta kirjoittajasta siltä tuntuisikaan.

Kun nuodatat netikettiä, käyttäydyt kohteliaasti nyyssiryhmän muita lukijoita kohtaan. Se huomataan. Muut kannattaa ottaa huomioon, vaikka siitä olisikin sinulle vähän vaivaa. Muista, että ryhmän lukijoiden määrä voi olla kymmen- tai satakertainen verrattuna kirjoittajiin.

Neuvoja ei pidä ottaa henkilökohtaisina loukkauksina

Nettipoliisi ei vihaa sinua.

Sinua ei neuvota siksi, että jollakin olisi jotain sinua vastaan. Sinua neuvotaan, koska käytöksesi aiheuttaa vaikeuksia muille, vaikka et sitä ehkä itse huomaisikaan. Sinua neuvotaan, jotta sinulla olisi mahdollisuus korjata asia.

Jokainen tekee virheitä. Virheissä ei ole hävettävää, kunhan niistä ottaa opikseen. Kokeneen ja kokemattoman nyyssien käyttäjän ero on, että kokenut käyttäjä on ehkä tehnyt samat virheet aikaisemmin ja toivottavasti oppinut niistä.

Nettipoliisin kirjoitus saattaa tuntua piruilulta. Yleensä neuvo ei kuitenkaan ole tarkoituksella pahansuopa, vaikka se olisikin kärkevästi kirjoitettu. Muista, että jokaisella on tyylinsä. Toinen ei vahingossakaan koskaan loukkaa ketään, kun taas toinen ilmaisee saman asian sarkastisesti. Omaa toimintaa arvostelevat kirjoitukset vain tuntuvat usein ikäviltä.

Tavallisessa elämässä käytöstapavirheistä voi huomauttaa hienovaraisesti esimerkiksi kasvojen ilmeillä. Nyysseissä tätä mahdollisuutta ei ole, vaan asia on sanottava suoraan. Monet eivät ole tottuneet tähän, minkä seurauksena huomautuksiin suhtaudutaan helposti henkilökohtaisesti.

Kun huomauttaa toisten virheistä, on tärkeää, että sen tekee mahdollisimman asiallisesti ja mieluiten omalla nimellään, ei anonyymin nimimerkin suojasta. Virheistä huomauttaessa tulisi aina aluksi olettaa, että kyseessä on aito tietämättömyys tai vahinko, ei tarkoituksellinen pahanteko. Mutta nettipoliisikin on vain ihminen, jolta palaa joskus pinna. Joskus kamelin selän katkaisee se, että joutuu huomauttamaan samasta asiasta sadannen kerran.

Ymmärrä nettipoliisia. :)

Aiheesta muualta

Kiitokset hyödyllisistä kommenteista:


[Creative Commons License]
Tätä dokumenttia saa käyttää Creative Commons -lisenssin ehdoilla.

$Id: nettipoliisi.html,v 1.7 2003/05/18 07:20:23 kaip Exp $

http://www.iki.fi/kaip/nettipoliisi.html

Kai Puolamäki (Kai.Puolamaki@iki.fi)