In English

Tutkimukseni taustaa

Tutkimukseni lähtökohtana on ollut akatemiaprofessori Teuvo Kohosen kehittämä itseorganisoiva kartta (SOM) sekä pääkomponenttianalyysi (PCA), jota laboratoriossamme on tutkinut mm. professori Erkki Oja. Jaakko Hollmèn on diplomityössään esitellyt sekä SOMmia että PCAta.

Kesäkuusta 94 toukokuuhun 95 työskentelin Teuvo Kohosen tutkimusapulaisena ja tein simulaatioita invariantteja piirteitä etsivästä ASSOM algoritmista, joka on ensi kertaa julkaistu Kohosen uusimmassa kirjassa Self-Organizing Maps. Translaatio-, rotaatio- ja skaalausinvariantteja piirteitä on tutkittu ICANN'95 artikkelissa (202 kb).


Harvakoodaus

Sain toukokuussa 1996 päätökseen diplomityöni, joka käsittelee harvakoodausta. Harvakoodauksessa kukin näyte esitetään pienellä joukolla yksiköitä suuresta joukosta. Siinä yhdistyy monia vektorikvantisaation ja PCA:n hyviä puolia, mutta suuri osa näiden ongelmista vältetään. Koska aiemmat harvakoodausalgoritmit ovat olleet laskennallisesti raskaita, olen keskittynyt kehittämään laskennallisesti tehokasta algoritmia. Esittämässäni algoritmissa laskenta-aika on lineaarisesti verrannollinen verkon yksiköiden määrään. Olen kirjoittanut harvakoodauksesta myös artikkelin (196 kb), joka julkaistiin ICNN'96 konferenssissa.


Takaisin työsivuilleni
<Harri.Valpola@hut.fi>