Käyttöliittymä - dokumenttien yleinen ymmärrettävyys


Käyttöliittymää voidaan tarkastella palveluiden ja välineiden joukkona, jonka tarkoitus on esittää dokumentin tietoaineksen sisältö ja toiminnallisuus käyttäjän taitoja ja tietoja vastaten luontevasti ja käytännöllisellä tavalla. Jos sovelluksen käyttöliittymä kuvataan perimän avulla, niin luokitusjärjestelmää voidaan kehittää karsimaan epäonnistuneet piirteet pois. Versiointia voidaan kehittää pelkistäen tai yksityiskohtaisuutta lisäten lukijan aktiivisuuden mukaisesti. Jossakin määrin versiointia voidaan soveltaa myös kielellisiin sisältöihin ja ikoneihin tuottamalla synonyymeja ymmärrettävyyden lisäämiseksi.
Dokumenttien ja lomakkeiden layoutteihin voidaan soveltaa sommittelusääntöjä ja malleja, joiden arvionti voidaan suorittaa käytettävyystestein. Perusajatuksena voisi olla dokumentaatio, joka pyrkii kehittymään mahdollisimman luettavaksi, ymmärrettäväksi, taiteellisesti vaikuttavaksi tms.
Geneettistä algoritmia sovellettaessa pyritään usein optimaaliseen ratkaisuun, kun taas orgaaniset populaatiot hävittävät superyksilönsä usein jo yhden sukupolven jälkeen. Populaatioajattelun soveltaminen esimerkiksi käyttöliittymien suunnitteluun ja kehittämiseen, siten että sovellusta ajatellaan populaationa, yksittäisten versioiden mukautuessa ilmiasultaan ja vastaavasti perimältään käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Sopivasti ominaisuuksiltaan kuvattua käyttöliittymää voidaan jalostaa eri versioiden valikoivalla risteyttämisellä käyttäjäkunnan kokemuksen karttuessa ja laitteiston kehittyessä.


Edellinen Sisältö Seuraava