Ohjelmien laatu ja ylläpito


Ohjelmien suoritusaikaista tarkkailua voidaan käyttää niiden ominaisuuksia kuvaavan luokitusjärjestelmän kehittämiseen ja sen peruskomponenttien parantamiseen. Geneettisen algoritmin tutkimus voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen: pienten yksiköiden versiointiin ja kehittämiseen ja suurten ohjelmistokokonaisuuksien ('Tähtien sota') kehittämiseen versioimalla. Sovelluksen muisti- ja aikavaatimukset kasvavat sen kokoon nähden nopeasti kohtuuttomiksi. Jotta risteytys tuottaisi riitävän kattavan haun, on populaation oltava riittävän suuri; ja jotta haku ei pysähtyisi paikallisiin optimeihin, on sukupolvia tuotettava riittävä määrä.
Ohjelmiston ylläpito ja uusien versioiden tuottaminen voi perustua ohjelman geenien vaihtamiseen. Erityisesti erilaisten varusohjelmistojen ympäristökohtaisten osien kuten laiteohjaimien, tiedostosuodattimien, pakkaajien ym. valinta ja asennus voidaan toteuttaa perimän välityksellä.


Edellinen Sisältö Seuraava