Taso 2 (ylemmälle tasolle)

Mallien rakentaminen ja oppiminen

Tutkimukseni ovat näiltä osin kesken, joten myös niiden esittely on erittäin keskeneräinen.

Ohjattu oppiminen on hidasta ja opettajaa on mahdoton löytää.

Ohjaamatonta oppimista voi käyttää myös ohjattuun.

Modulaarinen rakenne on joustava.

Tilan estimointi: epälineaarinen ICA ja extended Kalman-suodatin
Painojen estimointi
Rakenteen estimointi

Kilpailuoppimisessa inhibitio kannattaa osoittaa inputtiin eikä muihin representaation neuroneihin, koska kytkentöjä täytyy tehdä vain tuplasti. Jos kytketään toisiin, tarvitaan neliöllinen määrä. Näin varsinkin, jos saman inputin saa useampi alue. Lateraalinen inhibitio nopeuttaa parhaan representaation löytämistä.


Harri Lappalainen
<Harri.Lappalainen@hut.fi>