Työmuodot

Yleistä

Aloita heti. Kurssin onnistuneen suorittamisen kannalta on keskeistä, että aloitat työn vakavissasi heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Älä turhaan pyörittele peukaloita välillä, vaan aloita jo esimerkiksi aineen hahmottelu, kun referaatti alkaa tuntua valmiilta. Loppupäästä kurssia voikin sitten ottaa rennommin, kun jäljellä on vain tutkielman viimeisten pilkkujen korjailua.

Kysy rohkeasti. Jos missä tahansa vaiheessa kurssia tulee vastaan ongelmia, jotka hidastavat työtä, ota rohkeasti yhteyttä ohjaajaan. Ohjaajalta voi kysyä mistä tahansa: lähteiden ymmärtäminen, lähteiden löytäminen, jäsentely, ohjeiden yksityiskohdat, kieli jne. Sähköpostiin saa vastauksen yleensä viimeistään seuraavana päivänä.

Vaatimukset

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään meidän ryhmässämme ainakin seuraavat:

Aikarajoista joustetaan lähinnä lääkärintodistuksella tai vastaavalla.

Aiheen valinta

Jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan yksi aihealue, josta opiskelija tekee kaikki kolme työtä (referaatti, aine ja tutkielma). Kunkin työn tarkka aihe ja otsikko täsmentyy myöhemmin työskentelyn edetessä, mutta aihealueet valitaan heti kurssin alussa, jotta voidaan aloittaa tehokas työskentely jo ensimmäisellä viikolla.

Ryhmän sivuille tulee esille aiheluettelo. Voitte valita aiheenne luettelosta tai voitte ehdottaa omaa aihettanne luettelon ulkopuolelta. Olisi toivottavaa, että kaikilla olisi jo ensimmäisessä tapaamisessa ehdotus aiheesta. Kannattaa valita muutama ehdotus siltä varalta, että useampi toivoo täsmälleen samaa aihetta. Ohjaajalta voi jo ennen ensimmäistä tapaamista kysellä aiheista sähköpostitse.

Ennen aiheen valitsemista voi olla syytä vilkaista jotain aiheeseen liittyvää lähdeartikkelia, jotta näkee, tuleeko lainkaan toimeen esimerkiksi aihepiiriin liittyvän matemaattisen kaluston kanssa. Ohjaaja opastaa tarvittaessa myös lähdeartikkelien etsimisessä.

Jos ehdotatte omaa aihetta, pitäkää mielessä nämä asiat:

Yhteiset tapaamiset

Ryhmällä on muutama yhteinen tapaaminen. Yhteisistä tapaamisista ainakin kaksi on pakollisia: ensimmäinen tapaaminen ja esitelmä. Mahdollisista muista yhteisistä tapaamisista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Henkilökohtaiset tapaamiset

Suurin osa tapaamisista on henkilökohtaisia. Kullekin opiskelijalle sovitaan säännöllinen tapaamisaika. Henkilökohtaisia tapaamisia on useimpina viikkoina; poikkeuksena lähinnä viikot, joilloin on ryhmätapaaminen, sekä lomat. Tarkista ajat aikataulusta.

Henkilökohtaiset tapaamiset eivät ole pakollisia. Oletus kuitenkin on, että opiskelija osallistuu niihin. Ilmoita aina etukäteen sähköpostilla, jos et ole tulossa henkilökohtaiseen tapaamiseen. Tällöinkin on syytä laittaa työn nykyinen versio ohjaajan nähtäväksi.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa keskitytään kulloinkin tekeillä olevaan työhön liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin. Jotta ohjaaja voi kommentoida työtäsi, toimita tuorein versio työstäsi ohjaajalle ennen tapaamista. Voit myös laittaa mukaan mahdollisia kysymyksiä ja ongelmia, joista haluaisit keskustella tapaamisessa. Työn luonnoksen voi toimittaa kommentoitavaksi seuraavilla tavoilla:

Ohjaajan kommentoima versio on tyypillisesti ainakin alussa täynnä punakynää. Tätä ei kannata säikähtää. Tämä on lähinnä merkki siitä, että ohjaaja on oikeasti lukenutkin työn, eikä siitä, että opiskelija olisi jollain tapaa epäonnistunut. Kannattaa huomata, että osa kurssilla opittavista asioista on luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida opettaa kurssin luennoilla ja oppimateriaalissa, vaan ne tulevat esiin vasta, kun työn luonnoksista saa palautetta.

Valmiin työn palauttaminen

Valmis työ (referaatti, aine ja tutkielma) on palautettava aikataulussa mainittuun määräaikaan mennessä. Kaikki määräajat ovat perjantaisin kello 12.00. Työn palauttaminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:

Referaatista

Referaatti on luonteeltaan ennen kaikkea sormiharjoitus. Sen vaikutus kurssin arvosteluun on varsin marginaalinen, kunhan työ vain valmistuu ajoissa. Referaatin tekstin sopivuudesta suoraan aineen osaksi ei tarvitse juuri huolehtia; kyse on kuitenkin vain parista sivusta tekstiä.

Referaatin luonteeseen ei sopine väliotsikointi. Referaatin asettelu (marginaalit, fonttikoot, riviväli, kappaleiden merkitseminen) tehdään meidän ryhmässämme kuten lopullisessa tutkielmassakin, niin ei tarvitse opetella useampaa eri tapaa. Tiivistelmäsivua ja sisällysluetteloa ei tietenkään tarvita.

Jos käsittelette referaatissa vain yhtä lähdeartikkelia, voitte unohtaa kaikki lähdeviittaukset ja vastaavat. Voitte mainita tekstin alussa sen, mitä artikkelia referoitte; ensimmäinen tekstikappale voi kuulua esimerkiksi ”Tämä työ on referaatti N.N.:n artikkelista ...”. Lähdeviittauksia, lähdeluettelon laatimista ja vastaavia ehditään harjoitella aineen yhteydessä.

Aineesta ja tutkielmasta

Aineen ja tutkielman luonne eroaa referaatista. Referaatissa idana on lähinnä kertoa, mitä tietyssä artikkelissa kerrotaan. Aineessa ja tutkielmassa ideana on, että ymmärrätte asiakokonaisuuden itse, selitätte sen omin sanoin, ja viittaatte sitten tulosten ja vastaavien osalta useisiin lähdeartikkeleihin.

Muistakaa laittaa kunnolla painoa myös perusasioiden huolelliseen esittelyyn ja siihen, että sidotte oman asianne kunnolla kokonaiskuvaan. Käyttämänne lähdeartikkelit tyypillisesti käsittelevät hyvin kapeaa aihepiiriä; kokonaiskuvaa voi yrittää luoda esimerkiksi tutustumalla oppikirjoihin. Vaikka tiki-kurssilla painotetaankin oikeiden tieteellisten lähdeartikkeleiden merkitystä, ei tämä tietenkään estä sitä, että voitte kehittää omaa ymmärrystänne teille vieraasta aihepiiristä vaikka kavereilta kyselemällä ja webiä selailemalla.

Aineelta vaaditaan teknisessä mielessä kaikki samat asiat kuin tutkielmaltakin; pituus vain on lyhyempi. Ulkoasun, lähdeviittausten ym. tulee olla sellaiset kuin kurssin ohjeissa kerrotaan. Aineessakin tarvitaan siis mm. kansilehti, tiivistelmäsivu (sisältää tiivistelmän, ACM-luokat ja avainsanat), sisällysluettelosivu sivunumerolla ”ii” ja varsinainen teksti, joka alkaa sivunumerosta ”1”. Teksti sisältää johdanto-, käsittely- ja yhteenvetoluvut sekä lähdeluettelon. Tiivistelmäsivun laatikot ”säilytyspaikka” ja ”muita tietoja” jäävät tyhjiksi.

Kuten kurssin ohjeistuksessa mainitaan, aineen pituus on noin 10 sivua ja tutkielman pituus on noin 20 sivua. Pituuteen lasketaan mukaan tavalliset arabialaisilla numeroilla 1, 2, ... numeroidut sivut – ei siis kansilehteä, tiivistelmää eikä sisällysluetteloa. Joustovaraa on suunnilleen lähdeluettelon verran (tutkielma on varmasti riittävän pitkä, jos lähdeluettelon kanssa sivu 20 tulee täyteen, ja se ei varmasti ole liian pitkä, jos lähdeluettelo alkaa viimeistään sivun 21 alusta).

Kypsyysnäytteestä

Kypsyysnäytteenä toimii tänä vuonna tutkielman tiivistelmä (teksti, jonka kirjoitatte tutkielman tiivistelmäsivun lokerikkoon).

Esitelmistä

Esitelmissä kerrotte oman tiki-työnne aihepiiristä. Kaikkea mahdollista ei suinkaan tarvitse mahduttaa mukaan, vaan poimikaa joitain perusasioita ja sopivia kiinnostavia yksityiskohtia. Esitelmässä voitte kertoa sellaisistakin asioista, joita ette ole vielä aineessa käsitelleet, mutta joita aiotte käsitellä tutkielmassanne. Hyvä esitys aukeaa niillekin, jotka eivät ole lukeneet ainettanne, ja ei kuitenkaan ole tylsä niiden mielestä, jotka ovat aineen lukeneet.

Kullekin esitelmälle on varattu aikaa 25 minuuttia. Tästä 20 minuuttia on varattu esitykseen ja 5 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Aikaraja on tiukka; ylipitkä esitys katkaistaan n. 22 minuutin kohdalla, oli se lopussa tai ei.

Esitelmien aikataulu on seuraava.

14.00-14.05aloitus
14.05-14.30Henning
14.30-14.55Jan
14.55-15.20Jara
15.20-15.35tauko
15.35-16.00Katja
16.00-16.25Jussi
16.25-16.50Lauri
16.50-16.55päätös

Esitystä varten tulee valmistella esityskalvot; joko sähköiset videotykillä esitettävät tai perinteiset piirtoheittimellä esitettävät. Esityskalvojen lisäksi esitelmän pitäjällä on käytettävissä laser-osoitin tai vastaava sekä tussitaulu tai liitutaulu.

Jos haluat pitää esityksesi tietokoneella ja videotykillä, toimita esityksesi ohjaajalle sähköpostin liitetiedostona viimeistään esitelmää edeltävänä päivänä kello 12.00. Esityskalvot voivat olla joko PDF-muodossa tai PowerPoint-muodossa. Varmista etukäteen, että esityskalvot toimivat laitoksen Windows-ympäristössä Adobe Readerilla tai Microsoft PowerPointilla. Oman tietokoneen käyttäminen ei ole mahdollista. Esityksessä ei saa olla mukana animaatioita tai ääniä, ellei niistä ole selvää hyötyä esiteltävän asian kannalta.

Jos haluat pitää esityksesi perinteisillä piirtoheitinkalvoilla, ilmoita siitä sähköpostitse ohjaajalle hyvissä ajoin ennen esitystä, jotta ehdimme etsiä piirtoheittimen.

Muista harjoitella esitys. Esitykseen kuluvaa aikaa on hyvin vaikea arvioida, ellei esitystä ole kokonaisuudessaan puhunut ääneen. Seuraa kelloa, niin harjoitellessasi kuin esittäessäsikin. Varaa oma kello mukaan; esitystilassa ei välttämättä ole kelloa esillä. Jos aiot käyttää esim. liitutaulua apuna, muista harjoitella esityksesi liitutaulun kanssa; piirtelyyn ja piirroksen selittämiseen saa kulumaan yllättävän paljon aikaa.

Muiden pitämien esitysten seuraaminen on osa kurssin suoritusta. Jokaisen tulee esittää ainakin yhden esitelmän jälkeisessä keskusteluosuudessa ainakin yksi kysymys tai kommentti.

Palautteen antaminen muiden kirjoituksista

Jokainen lukee kaikkien muiden ryhmäläisten referaatit ja antaa niistä palautetta. Jokainen lukee etunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä seuraavana olevan ryhmäläisen aineen ja antaa siitä palautetta.

Valmiit referaatit ja aineet tulevat heti määräajan jälkeen esille intranetiin. Tämän jälkeen on kaksi viikkoa aikaa lukea muiden töitä ja antaa niistä palautetta. Työt poistetaan tämän jälkeen verkosta.

Pelkkä työn lukeminen riittää. Mihinkään lähdemateriaaliin ei tarvitse tutustua; työn pitäisi olla luettavissa itsenäisesti.

Palaute kirjoitetaan sähköpostiviestiksi, joka lähetetään määräaikaan mennessä arvioidun työn kirjoittajalle sekä samalla kopiona ohjaajalle (jukka.suomela@cs.helsinki.fi). Sähköpostiviestiin tulee seuraavat numeroidut kohdat:

  1. Lyhyt kuvaus siitä, mikä oli kirjoituksen ydinasia tai tärkein sanoma. (Pituus: referaateista 1 virke, aineesta 2 virkettä.)
  2. Mitä hyvää työssä oli? Mikä oli sen paras puoli, tai mikä oli sinulle itsellesi työn kiinnostavin anti? (Pituus: 1 virke.)
  3. Mitä kehitettävää työssä oli? Mikä jäi epäselväksi, missä oli virheitä, mikä oli epäoleellista, mikä oli jäsennelty huonosti, mistä saattoi saada väärän käsityksen? (Pituus: 1–4 virkettä.)

Palautteen tärkeimpänä tarkoituksena on antaa kirjoittajalle hiukan kuvaa siitä, miten lukijat kokevat kirjoituksen.