Työmuodot

Yleistä

Kurssin onnistuneen suorittamisen kannalta on aivan keskeistä, että aloitat työn vakavissasi heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Älä turhaan pyörittele peukaloita välillä, vaan aloita jo esimerkiksi aineen hahmottelu, kun referaatti alkaa tuntua valmiilta. Loppupäästä kurssia voikin sitten ottaa rennommin, kun jäljellä on vain tutkielman viimeisten pilkkujen korjailua.

Jos missä tahansa vaiheessa kurssia tulee vastaan ongelmia, jotka hidastavat työtä, ota rohkeasti yhteyttä ohjaajaan. Sähköpostiin saa vastauksen yleensä viimeistään seuraavana päivänä.

Vaatimukset

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään meidän ryhmässä ainakin seuraavat:

Yhteiset tapaamiset

Ryhmällä on muutama yhteinen tapaaminen. Yhteisistä tapaamisista ainakin kaksi on pakollisia: ensimmäinen tapaaminen ja esitelmä. Mahdollisista muista yhteisistä tapaamisista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Ryhmän tapaamiset ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat pääsääntöisesti maanantaisin kello 16-20 salissa A319.

Henkilökohtaiset tapaamiset

Suurin osa tapaamisista on henkilökohtaisia. Kullekin opiskelijalle sovitaan säännöllinen tapaamisaika. Henkilökohtaisia tapaamisia on useimpina viikkoina; poikkeuksena lähinnä viikot, joilloin on ryhmätapaaminen, sekä lomat. Tarkista ajat aikataulusta.

Henkilökohtaiset tapaamiset eivät ole pakollisia. Oletus kuitenkin on, että opiskelija osallistuu niihin. Ilmoita aina etukäteen sähköpostilla, jos et ole tulossa henkilökohtaiseen tapaamiseen. Tällöinkin on syytä laittaa työn nykyinen versio ohjaajan nähtäväksi.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa keskitytään kulloinkin tekeillä olevaan työhön liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin. Jotta ohjaaja voi kommentoida työtäsi, toimita tuorein versio työstäsi ohjaajalle tapaamista edeltävällä viikolla. Voit myös laittaa mukaan mahdollisia kysymyksiä ja ongelmia, joista haluaisit keskustella tapaamisessa. Työn luonnoksen voi toimittaa kommentoitavaksi seuraavilla tavoilla:

Valmiin työn palauttaminen

Valmis työ on palautettava aikataulussa mainittuun määräaikaan mennessä. Kaikki määräajat ovat perjantaisin kello 12.00. Työn palauttaminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:

Palautteen antaminen muiden kirjoituksista

Jokainen lukee kaikkien muiden ryhmäläisten referaatit ja antaa niistä palautetta. Jokainen lukee sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä seuraavana olevan ryhmäläisen aineen ja antaa siitä palautetta.

Valmiit referaatit ja aineet tulevat heti määräajan jälkeen esille intranetiin. Tämän jälkeen on kaksi viikkoa aikaa lukea muiden töitä ja antaa niistä palautetta. Työt poistetaan tämän jälkeen verkosta.

Pelkkä työn lukeminen riittää. Mihinkään lähdemateriaaliin ei tarvitse tutustua; työn pitäisi olla luettavissa itsenäisesti.

Palaute kirjoitetaan sähköpostiviestiksi, joka lähetetään määräaikaan mennessä arvioidun työn kirjoittajalle sekä samalla kopiona ohjaajalle (jukka.suomela@cs.helsinki.fi). Sähköpostiviestiin tulee seuraavat numeroidut kohdat:

  1. Lyhyt kuvaus siitä, mikä oli kirjoituksen ydinasia tai tärkein sanoma. (Pituus: referaateista 1 virke, aineesta 2 virkettä.)
  2. Mitä hyvää työssä oli? Mikä oli sen paras puoli, tai mikä oli sinulle itsellesi työn kiinnostavin anti? (Pituus: 1 virke.)
  3. Mitä kehitettävää työssä oli? Mikä jäi epäselväksi, missä oli virheitä, mikä oli epäoleellista, mikä oli jäsennelty huonosti, mistä saattoi saada väärän käsityksen? (Pituus: 1-4 virkettä.)

Palautteen tärkeimpänä tarkoituksena on antaa kirjoittajalle hiukan kuvaa siitä, miten lukijat kokevat kirjoituksen.

Esitelmät

Esitelmissä kerrotte oman tiki-työnne aihepiiristä. Kaikkea mahdollista ei suinkaan tarvitse mahduttaa mukaan, vaan poimikaa joitain perusasioita ja sopivia kiinnostavia yksityiskohtia. Esitelmässä voitte kertoa sellaisistakin asioista, joita ette ole vielä aineessa käsitelleet, mutta joita aiotte käsitellä tutkielmassanne. Hyvä esitys aukeaa niillekin, jotka eivät ole lukeneet ainettanne, ja ei kuitenkaan ole tylsä niiden mielestä, jotka ovat aineen lukeneet.

Kullekin esitelmälle on varattu aikaa 25 minuuttia. Tästä 20 minuuttia on varattu esitykseen ja 5 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Aikaraja on tiukka; ylipitkä esitys katkaistaan n. 22 minuutin kohdalla, oli se lopussa tai ei.

Esitelmät pidetään salissa C220. Esitelmien aikataulu on seuraava.

16.00-16.05aloitus
16.05-16.30Saarekas
16.30-16.55Hassinen
16.55-17.20Lampila
17.20-17.30tauko
17.30-17.55Kukkonen
17.55-18.20Härkönen
18.20-18.25päätös

Esitystä varten tulee valmistella esityskalvot; joko sähköiset videotykillä esitettävät tai perinteiset piirtoheittimellä esitettävät. Esityskalvojen lisäksi esitelmän pitäjällä on käytettävissä laser-osoitin tai vastaava sekä tussitaulu.

Jos haluat pitää esityksesi tietokoneella ja videotykillä, toimita esityksesi ohjaajalle sähköpostin liitetiedostona viimeistään esitelmäpäivänä kello 12.00. Esityskalvot voivat olla joko PDF-muodossa tai PowerPoint-muodossa. Varmista etukäteen, että esityskalvot toimivat laitoksen Windows-ympäristössä Acrobat Readerilla tai PowerPointilla. Oman tietokoneen käyttäminen ei ole mahdollista. Esityksessä ei saa olla mukana animaatioita tai ääniä, ellei niistä ole selvää hyötyä esiteltävän asian kannalta.

Jos haluat pitää esityksesi perinteisillä piirtoheitinkalvoilla, ilmoita siitä sähköpostitse ohjaajalle viimeistään esitystä edeltävänä torstaina, jotta ehdimme etsiä piirtoheittimen.