next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

TIE130 Tietotekniikan perusteet (3 ov)
Loppukoe ke 15.9.1999 8-12

 1. (a)
  Suorita seuraavat lukujärjestelmämuunnokset ja laskutoimitukset:
  • luku tex2html_wrap_inline165 2-järjestelmään;
  • luku tex2html_wrap_inline167 8-järjestelmään;
  • luku tex2html_wrap_inline169 10-järjestelmään;
  • 16-järjestelmän vähennyslasku tex2html_wrap_inline171 .
  Viimeisen kohdan vähennyslasku on esitettävä suoraan 16-järjestelmässä, muuntamatta lukuja välillä 10-järjestelmään.
  (b)
  Esitä tex2html_wrap_inline173 bitin haaroittimen (demultiplekserin) piirikaavio, so. komponentin toteutus AND/OR/NOT-piirinä, sekä piirin toimintaa kuvaava totuustaulu.

 2. Suunnittele kaaviona automaatti, joka saa syötteenään ykkösistä koostuvan jonon, ja tuottaa vasteenaan ykkösen joka kolmannen syötemerkin kohdalla ja nollan muulloin. Toteuta automaattisi muistipiirinä.
 3. Toinen seuraavista:
  1. Moniajojärjestelmän prosessien käsittely: keskeytykset ja tilanvaihto.
  2. Tietämystekniikka.

  KÄÄNNÄ

 4. Käytettävänäsi on Hyvin Pieni tietokone, jossa on ainoastaan yksi akkurekisteri ja jonka käskykannan muodostavat konekäskyt LDA (lataa akkurekisteriin osoitetun muistipaikan sisältö), STA (talleta akkurekisterin sisältö osoitettuun muistipaikkaan), ADD (lisää akkurekisteriin osoitetun muistipaikan sisältö), SUB (vähennä akkurekisteristä osoitetun muistipaikan sisältö - tulos 0 jos muistipaikan sisältö ylittää akun arvon), JAZ (hyppää jos akun arvo on 0), JNZ (hyppää, jos akun arvo on eri kuin 0), JMP (ehdoton hyppykäsky), NOP ja HLT. Siten esimerkiksi seuraava HP-tietokoneen muistipaikoissa 0000-0008 sijaitseva ohjelma vertaa muistipaikoissa 0100 ja 0101 sijaitsevia lukuja keskenään ja tallettaa näistä suuremman muistipaikkaan 0102: tex2html_wrap205

  Käännä tämän Hyvin Pienen tietokoneen konekielelle seuraava korkean tason ohjelma, joka laskee syötelukujen m ja n suurimman yhteisen tekijän (vähennyslaskuun perustuva versio ns. Eukleideen algoritmista): tex2html_wrap207

  Voit olettaa, että ohjelman toiminnan aluksi syötearvo m on talletettu muistipaikkaan 0100 ja syötearvo n muistipaikkaan 0101. Käytä apumuuttujalle r muistipaikkaa 0102 ja talleta tulosarvo ohjelman lopuksi muistipaikkaan 0103.

Pisteytys: Kukin tehtävä 15 pistettä, yhteensä 60 pistettäPekka Orponen
Fri Sep 24 19:44:58 EET DST 1999