next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

TIE130 Tietotekniikan perusteet
Loppukoe ke 18.8.1999 klo 8-12

  1. Suorita seuraavat lukujärjestelmämuunnokset ja laskutoimitukset:
   • luku tex2html_wrap_inline45 2-järjestelmään;
   • luku tex2html_wrap_inline45 8-järjestelmään;
   • luku tex2html_wrap_inline49 8-järjestelmään;
   • 16-järjestelmän yhteenlasku tex2html_wrap_inline51 .
   Viimeisen kohdan yhteenlasku on esitettävä suoraan 16-järjestelmässä, muuntamatta lukuja välillä 10-järjestelmään.
  2. Esitä RS-kiikun piirikaavio (so. komponentin toteutus AND/OR/NOT-piirinä), ja selitä miten tämä piiri toimii.
 1. Suunnittele kaaviona automaatti, joka saa syötteenään ykkösistä ja nollista koostuvan jonon, ja tuottaa vasteenaan kulloisenkin syötejonon toiseksi viimeisen merkin. Toteuta automaattisi muistipiirinä.
 2. Toinen seuraavista:
  1. Virtuaalimuisti.
  2. Ohjelmien oikeellisuus.

  KÄÄNNÄ

 3. Käytettävänäsi on Hyvin Pieni tietokone, jossa on ainoastaan yksi akkurekisteri ja jonka käskykannan muodostavat konekäskyt LDA (lataa akkurekisteriin osoitetun muistipaikan sisältö), STA (talleta akkurekisterin sisältö osoitettuun muistipaikkaan), ADD (lisää akkurekisteriin osoitetun muistipaikan sisältö), CLR (nollaa akkurekisteri), INC (kasvata akkurekisterin sisältämää arvoa yhdellä), DEC (pienennä akkurekisterin arvoa yhdellä, paitsi jos arvo on jo 0), NOP, HLT, JMP (ehdoton hyppykäsky) ja JAZ (hyppää, jos akkurekisterin arvo on 0). Siten esimerkiksi seuraava HP-tietokoneen muistipaikoissa 0000-0004 sijaitseva ohjelma laskee yhteen muistipaikoissa 0100 ja 0101 olevat luvut, lisää summaan ykkösen ja tallettaa tuloksen muistipaikkaan 0102:

  0000 LDA 0100
  0001 ADD 0101
  0002 INC
  0003 STA 0102
  0004 HLT

  Käännä tämän Hyvin Pienen tietokoneen konekielelle seuraava korkean tason ohjelma, joka laskee ns.\ n:nnen Fibonacci-luvun tex2html_wrap_inline55 :gif

   
      n;
  

  tex2html_wrap_inline65 ;

  tex2html_wrap_inline67 ;

  tex2html_wrap_inline69 ;

  n > 0

  { tex2html_wrap_inline73 ;

  tex2html_wrap_inline75 ;

  tex2html_wrap_inline77 ;

  tex2html_wrap_inline79

  };

  f.

  Voit olettaa, että ohjelman toiminnan aluksi syötearvo n on talletettu muistipaikkaan 0100. Käytä muistipaikkaa 0101 muuttujan f1 tallettamiseen, muistipaikkaa 0102 muuttujalle f2 ja muistipaikkaa 0103 muuttujalle f.

Pisteytys: Kukin tehtävä 15 pistettä, yhteensä 60 pistettä.Pekka Orponen
Fri Aug 27 21:09:13 EET DST 1999