next up previous
Next: TIE130 Tietotekniikan perusteet Loppukoe

Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos

Pekka Orponen

Pekka Orponen
Wed Mar 24 10:49:02 EET 1999