next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet
Loppukoe ke 29.4.1998 8-12

Teht. 1

Liikennevalojen ohjausautomaatin suunnittelu ja toteutus. Yksisuuntaisella kadulla on liikennevalo jalankulkijoita varten. Jalankulkija voi vaihtaa (autojen) liikennevalon punaiseksi pylvääseen asennetun painikkeen avulla. Liikennevalolla on kolme tilaa: ``vihreä'', ``keltainen'' ja ``punainen'', joita ohjaavat syötteet tex2html_wrap_inline90 ja tex2html_wrap_inline92 .

  figure17
Figure 1: Liikennevalo ja sen tilat.

Jalankulkupainikkeen arvoa merkitään binäärisellä syötteellä tex2html_wrap_inline90 . Alkutilassaan tex2html_wrap_inline96 , ja painamisen jälkeen tex2html_wrap_inline98 niin kauan kunnes liikennevalo on siirtynyt tilaan ``punainen'', jolloin arvoksi palautuu tex2html_wrap_inline96 . Lisäksi valopylväässä on ajastin, joka laskee 20 sekuntia (punaisen valon palamisen ajan) ja käynnistyy samalla hetkellä, kun jalankulkupainiketta on painettu. Ajastimen arvoa merkitään binäärisellä syötteellä tex2html_wrap_inline92 . Automaatin vasteet määräytyvät suoraan liikennevalon tilojen mukaan: tex2html_wrap_inline104 (valo on vihreä), tex2html_wrap_inline106 (valo on keltainen) ja tex2html_wrap_inline108 (valo on punainen).

(a)-kohta (5 pistettä)

Määrää loogiset säännöt (tilasiirtymätaulukko), joilla liikennevalo vaihtaa tilaansa syötteiden tex2html_wrap_inline90 ja tex2html_wrap_inline92 sekä edellisen tilan määräämänä.

(b)-kohta (5 pistettä)

Täydennä kuvassa esitetty tilakaavio merkitsemällä kaarille (nuolien päälle) säännöt kyseiselle siirtymälle. Poista turhat kaaret.

(c)-kohta (5 pistettä)

Näytä yksinkertainen toteutusperiaate automaatillesi joko muistin tai rekisterien (flip-flop) avulla.

Teht. 2

(a)-kohta (5 pistettä)

Esitä algoritmisesti vaihe vaiheelta (merkeittäin) 2-järjestelmän lukujen 1110 ja 0011 yhteenlasku.

Tee vastaava laskutoimitus 8-järjestelmässä (muunna luvut ensin 8-järjestelmään).

(b)-kohta (5 pistettä)

Kokoa kuvan tex2html_wrap_inline88 muistipiireistä tex2html_wrap_inline116 bitin muisti.

  figure32
Figure 2: tex2html_wrap_inline88 bitin muistipiiri.

Jatka tehtävää ja kokoa tex2html_wrap_inline116 piireistä tex2html_wrap_inline122 bitin muisti.

(c)-kohta (5 pistettä)

Määrää von Neumann -tyyppisen tietokoneen muistin ja I/O-laitteiden sijoittelu osoitteisiin, kun koneessa on 8 bitin pituinen yhdistetty osoite- ja I/O-avaruus, 128 RAM-muistipaikkaa, 64 ROM-muistipaikkaa ja 8 I/O-laitetta. Lisäksi koneen 16-bittiset rekisterit AC, MC ja IA näkyvät osoiteavaruudessa.

Teht. 3

Toinen seuraavista (kumpikin vaihtoehto 15 pistettä):

(A) Mitä etua on tietokoneiden käyttöjärjestelmissä moniajosta, so. siitä että käyttöjärjestelmä suorittaa useaa prosessia vuorottain? Selvennä moniajojärjestelmän toimintaa seuraavalla esimerkillä: tietokoneen suoritettavana on kaksi prosessia, jotka kumpikin ensin suorittavat jotain laskutehtävää 2 ms ajan, sitten lukevat (yhteiseltä) syötelaitteelta 3 ms ajan, laskevat lisää 4 ms ajan ja lopuksi tulostavat (yhteiselle) tulostuslaitteelle 5 ms ajan. Kauanko molempien prosessien loppuun saattaminen kestää (a) yksiajo-, (b) moniajojärjestelmässä? Piirrä kaavio.

(B) Algoritmien suoritusajan analysoinnin periaatteet. Anna esimerkki.

Teht. 4

Toinen seuraavista (kumpikin vaihtoehto 15 pistettä):

(A) Tiedonhallinnan relaatiomallin ja SQL-kyselykielen periaatteet. Esimerkkejä.

(B) Perceptron-neuromalli: määritelmä ja historia. Miksi yhdellä perceptron-neuronilla ei voi laskea kahden syötebitin XOR-funktiota? Esitä kaksikerroksinen perceptron-verkko, joka kykenee tähän. (Huom.: tex2html_wrap_inline130 .)


next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Pekka Orponen
Tue Nov 24 20:10:03 EET 1998