Tietotekniikan perusteet

Harjoitustehtävien 30.3.1998 ratkaisuja (PO 24.4.1998)

 

 

  1. Suunnittele perceptron-tyyppinen neuroni (so. valitse sopivat painokertoimet ja kynnysarvo), joka laskee kahden syötebitin (a) AND-, (b) OR-funktion.

(a) (b) 

 

2. Suunnittele kaksikerroksinen perceptron-verkko, joka laskee kahden syötebitin XOR-funktion (so. tulos on 1 täsmälleen silloin kun yksi syötebiteistä on 1). Verkon "piilokerrokseen" riittää ottaa kaksi neuronia.

 

Ratkaisun idea: x XOR y º (x OR y) AND NOT(x AND y)
 

 

3. Englanninkielen lauseella "Fruit flies like a banana" on kaksi merkitystä, joista oikea voidaan päätellä vain asiayhteydestä. Lause on semantiikaltaan moniselitteinen (engl. ambiguous). Keksi lisää esimerkkejä, joko englannin tai suomen kielestä.

 

Englanninkielisiä: "There’s a pig in my pen", "Nokia shares profit".

Suomenkielisiä: "Ensin käydään saunassa ja sitten syödään vasta", "Kun ostaa maastoauton, ei tarvitse katua".