Tietotekniikan perusteet

Harjoitustehtäviä 30.3.1998

 

 

  1. Suunnittele perceptron-tyyppinen neuroni (so. valitse sopivat painokertoimet ja kynnysarvo), joka laskee kahden syötebitin (a) AND-, (b) OR-funktion.

2. Suunnittele kaksikerroksinen perceptron-verkko, joka laskee kahden syötebitin XOR-funktion (so. tulos on 1 täsmälleen silloin kun yksi syötebiteistä on 1). Verkon "piilokerrokseen" riittää ottaa kaksi neuronia.

 

3. Englanninkielen lauseella "Fruit flies like a banana" on kaksi merkitystä, joista oikea voidaan päätellä vain asiayhteydestä. (Lause on semantiikaltaan moniselitteinen (engl. ambiguous)) Keksi lisää esimerkkejä, joko englannin tai suomen kielestä.