Tietotekniikan perusteet, syksy 1998

Harjoitus 9 (24-26.11.)

 

 

1. Mieti, mitä tietokantajärjestelmiä olet käyttänyt kahden viime päivän aikana.

 

  1. Kirjoita SQL-kyselyt, joilla saat luennolla esitetyistä tietokannoista selville:
  1. kaikkien matematiikan laitoksen Pekka-nimisten henkilöiden puhelinnumerot;
  2. matematiikan laitoksella kirjoja lainanneiden sukunimet ja huonenumerot;
  3. matematiikan ja tietotekniikan laitosten Pekka-nimisten henkilöiden sukunimet ja puhelinnumerot;
  4. matematiikan ja tietotekniikan laitosten professoreilla lainassa olevat kirjat.

 

3. Suunnittele relaatiotaulurakenteet kurssien "Tietotekniikan perusteet" ja "Johdatus ohjelmointiin" opiskelijatietojen tallentamiseen. Esitä SQL-kyselyt, joilla tietokannastasi saadaan selville:

(a) Niiden "Tietotekniikan perusteet" -kurssille osallistuvien opiskelijoiden nimet, joiden pääaine on tietotekniikka.

(b) Niiden opiskelijoiden nimet ja pääaineet, jotka osallistuvat molemmille kursseille.

 

4. Suunnittele, miten annettu relaatiotietokanta voitaisiin kuvata Prolog-kielellä. (Ajattele esim. aiemmin esimerkkinä ollutta taruhahmojen sukulaissuhteita kuvannutta Prolog-ohjelmaa tietokantana.) Miksei tietokantajärjestelmissä kuitenkaan yleensä ole tarjolla Prologin kaltaisia, huomattavasti SQL-kieltä ilmaisuvoimaisempia kyselykieliä.