next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet, syksy 1998
Harjoitus 5 (20.-22.10.)

 1. Onko mahdollista, että tietokoneen muistiavaruus (so. osoitekentän pituuden sallima muistipaikkojen enimmäismäärä) olisi isompi kuin tietokoneessa todella olevan keskusmuistin määrä? Mitä hyötyä tällaisesta järjestelystä voisi olla?
 2. Käännä seuraava konekieliohjelma binäärikoodiksi luennolla esitettyä kooditaulukkoa käyttäen ja sijoita se luennolla tarkastellun hyvin pienen tietokoneen muistiin. Mitä ohjelma tekee?
  
    20:		 LOAD 		 30
  

  21: SUB 25

  22: JMPZ 24

  23: JUMP 21

  24: HALT

  25: vakio 1

  (Kopiot luentokalvoista löytyvät MaD-rakennuksen 2. kerroksen aulapöydän mapista sekä kurssin WWW-sivuilta.)
 3. Kuvaile vaiheittain, miten luennolla tarkasteltu hyvin pieni tietokone suorittaa muistipaikkaan 10 tallennetun käskyn "ADD 100", kun käskyn suorituksen alkaessa akussa on arvo 1 ja muistipaikassa 100 arvo 2.
 4. Esitä, miten JUMP-käsky toteutettaisiin luennolla tarkastellun hyvin pienen tietokoneen keskusyksikössä. (Vihje: JUMP-käsky muistuttaa luennolla esimerkkinä tarkasteltua LOAD-käskyä: LOAD-käskyssä rekisterin MDR sisältö siirretään rekisteriin AC, JUMP-käskyssä rekisteriin PC. Suunnittele rekisterien ohjauslogiikka, joka LOAD-käskyyn liittyvällä ohjaussignaalilla ohjaa ALU:n tuloslinjalla olevan datan rekisteriin AC ja JUMP-käskyyn liittyvällä ohjaussignaalilla rekisteriin PC.)
 5. Esitä, miten luennolla tarkastellun hyvin pienen tietokoneen keskusyksikössä toteutettaisiin STORE-käsky. (Vihje: Sama kuin edellä: STORE-käskyssä rekisterin AC sisältö siirretään rekisteriin MDR.)

Muistutus 1: Lokakuun viimeisellä viikolla (26.-30.10.) ei ole luentoja, eikä seuraavalla viikolla (2.-6.11.) demoja.

Muistutus 2: Kurssin lopputentti on alkuperäisen opetusohjelman mukaisesti keskiviikkona 2.12. (Kurssin ensimmäisellä luennolla suunniteltu tentin siirto keskiviikkoon 9.12. ei onnistunut.)Pekka Orponen
Thu Oct 15 17:04:05 EET DST 1998