next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet, syksy 1998
Harjoitus 4 (13.-15.10.)

  1. Suunnittele kaksitilainen Mealy-automaatti, joka saa syötteenään jonon ykkösiä ja niiden jälkeen nollan (so. muotoa 11...10 olevan jonon). Nollasyötteen kohdalla automaatti palauttaa vasteenaan ykkösen, jos edeltävä ykkösjono oli parittoman pituinen ja nollan, jos ykkösiä oli parillinen määrä. Siis esimerkiksi syötteellä 1110 vaste on 1 ja syötteellä 11110 vaste on 0. Laadi automaatille monisteen kuvan 23 mallin mukainen, D-kiikkuihin ja ohjauspiireihin perustuva toteutus.
  2. Mihin monisteen ss. 45-46 esitetyssä kolmen signaalin kättelyprotokollassa tarvitaan vastaanottajan asettamaa accept-signaalia? Mikä virhe voisi seurata, jos signaalin asetus ja testaus poistettaisiin protokollasta?
  3. Kuvaa tavanomaisen puhelinkeskustelun kulku luennolla esitettyä vuorovaikuttavien automaattien kuvaustapaa käyttäen. (Kopiot luentokalvoista löytyvät MaD-rakennuksen 2. kerroksen aulapöydän mapista sekä kurssin WWW-sivuilta.)
  4. Simuloi käsky kerrallaan luennolla esitetyn syöteluvun neliön muodostavan konekieliohjelman toimintaa, kun lähtötilanteena on M[100] = 2.
  5. Laadi, luennolla esitettyä yksinkertaista konekieltä käyttäen, ohjelma joka pienentää syötelukua M[100] kahdella, jos tex2html_wrap_inline30 , ja muuten asettaa tex2html_wrap_inline32 . (Ohjelma siis toteuttaa laskutoimituksen tex2html_wrap_inline34 .)
  6. Laadi, luennolla esitettyä yksinkertaista konekieltä käyttäen, ohjelma joka laskee muistipaikkoihin 100 ja 101 tallennettujen lukujen tulon ja tallentaa tuloksen muistipaikkaan 102. (Ohjelma siis toteuttaa laskutoimituksen tex2html_wrap_inline36 .)
  7. Laadi, luennolla esitettyä yksinkertaista konekieltä käyttäen, ohjelma joka jakaa muistipaikkaan 100 tallennetun syöteluvun kahdella (pyöristys ylöspäin) ja tallentaa tuloksen muistipaikkaan 102. (Ohjelma siis toteuttaa laskutoimituksen tex2html_wrap_inline38 .)Pekka Orponen
Wed Oct 7 17:10:08 EET DST 1998