next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet, syksy 1998
Harjoitus 3 (6.-8.10.)

 1. Monisteen kuvan 18 kaavio esittää ROM-tyyppistä tex2html_wrap_inline74 bitin muistipiiriä. Täydennä kaavio RAM-tyyppiseksi muistipiiriksi ja selitä, miten tiedon tallentaminen näin täydennettyyn muistipiiriin toimii.
 2. Kokoa kuvan 1 esittämistä tex2html_wrap_inline68 bitin muistipiireistä tex2html_wrap_inline78 bitin muisti.

    figure21
  Figure 1: tex2html_wrap_inline68 bitin muistipiiri.

  Jatka tehtävää ja kokoa tex2html_wrap_inline78 bitin piireistä tex2html_wrap_inline84 bitin muisti.

 3. Suunnittele kaaviona juoma-automaatti, joka tarjoaa käyttäjän tekemän esivalinnan mukaan kahta erilaista juomaa: Muumi-limonadia, hinta 1,00 mk ja Jolt-Colaa, hinta 1,50 mk.
  1. Täydennä paperin kääntöpuolella esitettyä kuvan 2 automaattia sijoittamalla sen muistisoluihin nollia ja ykkösiä niin, että syötteen tex2html_wrap_inline86 ollessa tex2html_wrap_inline88 automaatti tulostaa vasteenaan seuraavaa päättymätöntä sekvenssiä ( tex2html_wrap_inline90 ):

   displaymath70

   ja syötteen tex2html_wrap_inline86 ollessa tex2html_wrap_inline94 automaatti tulostaa vasteenaan päättymätöntä sekvenssiä:

   displaymath71

  2. Esitä edellisen kohdan automaatin tilasiirtymäsäännöt joko kaaviona tai taulukkona.
  3. Kuinka toteutat vastaavan automaatin vain kahdella tilalla, käyttäen tex2html_wrap_inline96 bitin muistin sijaan tex2html_wrap_inline98 bitin muistia?

     figure28
   Figure: Tehtävän 4 automaatti.Pekka Orponen
Tue Sep 29 17:24:17 EET DST 1998