next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietotekniikan perusteet, syksy 1998
Harjoitus 2 (29.9.-1.10.)

 1. Esitä 8 bitin valitsinpiirin ( tex2html_wrap_inline53 multiplekserin) toteutus AND-OR-NOT-piirinä. Ohje: Yhdistä kaksi monisteen kuvan 7 mukaista tex2html_wrap_inline55 multiplekseriä.
 2. Esitä 8 bitin demultiplekserin toteutus AND-OR-NOT-piirinä.
 3. Suunnittele logiikkapiiri, jolla on kolmebittinen syöte tex2html_wrap_inline57 ja jonka tulos on 1, jos ja vain jos syötteen esittämä luku on kolmella jaollinen (so. x = 000, x= 011 tai x=110). Ohje: Suunnittele ensin piiri kullekin tapaukselle erikseen ja yhdistä nämä sitten OR-portilla.
 4. Suunnittele piiri, joka saa syötteenään kaksi 2-bittistä lukua tex2html_wrap_inline65 , tex2html_wrap_inline67 , ja palauttaa tuloksen 1 jos ja vain jos binääriluku x on lukuarvoltaan vähintään yhtä suuri kuin luku y. Piiri siis laskee Boolen funktion:

  displaymath51

 5. Suunnittele D-kiikulle luennolla esitettyä yksinkertaisempi toteutus. (Vihje: Tarvitset vasteen Q muodostamiseen vain yhden OR- ja kaksi AND-porttia sekä yhden invertterin (negaatioportin).)
 6. Tarkastellaan logiikkapiirejä, joissa sallitaan perusportteina siten ``yleistetyt'' AND- ja OR-portit, että kullakin portilla voi olla mielivaltaisen monta syötettä, joista osa voi olla lisäksi invertoituja. Siten esimerkiksi portti

  tex2html_wrap81

  antaa vasteen 1 tasan syötteellä tex2html_wrap_inline75 , ja portti

  tex2html_wrap83

  antaa vasteen 1 tasan syötteellä tex2html_wrap_inline77 .

  1. Minkä kolmen muuttujan Boolen funktion seuraava piiri laskee?

   tex2html_wrap85

  2. Totea, että mikä tahansa n muuttujan Boolen funktio voidaan laskea edellisen kohdan tapaisella kaksitasoisella (yleistetyllä) logiikkapiirillä. Montako porttia tällaisessa piirissä enintään tarvitaan?


Pekka Orponen
Tue Sep 29 19:47:23 EET DST 1998