next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

MAT340 Tietojenkäsittelyteoria
1. välikoe ke 1.3.2000 klo 8-11

 1. Todista, että kieli

  displaymath728

  on tex2html_wrap_inline736 -täydellinen tex2html_wrap_inline738 -palautusten suhteen.

 2. Osoita, että seuraava ongelma on NP-täydellinen:
  Hallitseva joukko (engl. Dominating Set): Annettu suuntaamaton verkko G = (V,E) ja kokonaisluku k. Voidaanko verkosta G valita enintään k solmun joukko tex2html_wrap_inline748 niin, että valitusta joukosta johtaa kaari jokaiseen joukon ulkopuolelle jäävään solmuun (so. jos tex2html_wrap_inline750 , niin jollakin tex2html_wrap_inline752 on tex2html_wrap_inline754 )?
  (Vihje: Vrt. solmupeiteongelma.)
  1. Osoita, että jos tex2html_wrap_inline756 , niin tex2html_wrap_inline758 . (Vihje: Tarkastele syötteitä, jotka ovat muotoa tex2html_wrap_inline760 , q polynomi.)
  2. Päättele (a)-kohdan tuloksesta, että välttämättä on tex2html_wrap_inline764 .
  Lisätieto: Samaa ``toppaustekniikkaa'' käyttäen voidaan osoittaa myös, että jos tex2html_wrap_inline766 , niin tex2html_wrap_inline768 .
 3. Hahmottele todistus sen osoittamiseksi, että kaikilla tex2html_wrap_inline770 seuraava kieli on tex2html_wrap_inline772 -täydellinen:

  displaymath729

  (Vihjeitä: Cook, Wrathall, alternoivat ja/tai oraakkelikoneet.)

Pisteytys: tehtävät 1 ja 4 á 7 pistettä, tehtävät 2 ja 3 á 8 pistettä, yhteensä 30 pistettä.Pekka Orponen
Sat Mar 4 23:11:55 EET 2000