next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

TIE311 Algoritmiteorian jatkokurssi (2 ov)
Kurssikoe, kevät 1999
Kuulustelija: Pekka Orponen

Tehtävien ratkaisemisen apuna saa käyttää mitä tahansa lähdemateriaalia; ratkaisut tulee kuitenkin laatia henkilökohtaisesti. Vastaukset palautetaan kuulustelijalle henkilökohtaisesti tai suljetussa kirjekuoressa huoneen MaD307 viereiseen postilaatikkoon perjantaihin 21.5. klo 16 mennessä. Kukin tehtävä 15 pistettä, yhteensä 60 pistettä.

 1. Sanotaan, että kieli A kuuluu luokkaan APC (engl. ``almost polynomially correct''), jos A:lla on polynomisessa ajassa toimiva tunnistusalgoritmi, joka kuitenkin voi polynomisen harvassa joukossa tapauksia antaa väärän vastauksen. Osoita, että SAT tex2html_wrap_inline685 APC jos ja vain jos P = NP. (Vihjeitä: Toppaus, äänestys.)
 2. Palautetaan mieliin seuraava määritelmä (harjoituksesta 4): Ääretön kieli A on p-immuuni (engl. ``p-immune''), jos sillä ei ole yhtään ääretöntä polynomisessa ajassa tunnistettavaa osajoukkoa. Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline689 kieli

  displaymath677

  on P-immuuni. (Toisin sanoen: jokainen ääretön P-joukko sisältää jonkin merkkijonon x, jolla tex2html_wrap_inline693 , tex2html_wrap_inline695 .) [Merkinnät määritelty luentojen ss. 104-105.]

 3. Tarkastellaan Kolmogorov-satunnaisten merkkijonojen joukkoa

  displaymath678

  [luennot, s. 102]. Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline697 on voimassa tex2html_wrap_inline699 , jollakin x:stä riippumattomalla vakiolla c.gif (Vihje: Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline697 on voimassa tex2html_wrap_inline707 , sopivalla vakiolla c. Tätä varten totea ensin, että jos R-yhteensopiva ic-ohjelma p hyväksyy merkkijonon x, niin tex2html_wrap_inline717 , jollakin x:stä ja p:stä riippumattomalla vakiolla d.)

 4. Tehtäväpaperin kääntöpuolella on kopio todistuksestagif, jossa luokan NP todistussysteemikarakterisointia NP = PCP(O(log n), O(1)) [luennot, s. 121] hyväksi käyttäen osoitetaan, että klikkiongelmalla ei voi olla polynomisessa ajassa toimivaa 1/2-approksimointialgoritmia, paitsi jos P = NP.gif

  Osoita samaa tekniikkaa käyttäen vastaava approksimoitumattomuustulos seuraavalle NP-täydelliselle pisin yhteinen alijono -ongelmalle (engl. ``longest common subsequence'', LCS). Merkkijono tex2html_wrap_inline735 on merkkijonon tex2html_wrap_inline737 alijono, jos jollakin indeksijonolla tex2html_wrap_inline739 on tex2html_wrap_inline741 . (Huom.: alijonon s merkit sijaitsevat siis jonossa t järjestyksessä, mutta eivät välttämättä peräkkäin.) LCS-ongelmassa syötteenä annetaan kokoelma merkkijonoja tex2html_wrap_inline747 , ja tehtävänä on määrittää pisin merkkijono, joka esiintyy niissä kaikissa alijonona.Pekka Orponen
Thu May 6 01:22:14 EET DST 1999