next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmiteorian jatkokurssi, kevät 1999
Harjoitus 5, 3.5. klo 10-12 sali MaD380

  1. Osoita, että mitään tex2html_wrap_inline663 -palautusten suhteen EXPSPACE-kovaa kieltä ei voida tunnistaa polynomista kokoa olevilla kombinaatiopiireillä. Onko tulos voimassa myös tex2html_wrap_inline665 -palautuksille?
  2. Osoita, että

    displaymath661

    (Vrt. luentojen Lause 7.11.)

  3. Tarkastellaan vaativuusluokkaa ZPP = R tex2html_wrap_inline667 co-R. Osoita, että jos kieli A kuuluu luokkaan ZPP, niin se voidaan tunnistaa satunnaisalgoritmilla, joka ei koskaan anna väärää vastausta, mutta jonka suoritusaika on polynominen ainoastaan odotusarvoisesti (so. huonolla onnella algoritmin suoritus voi kestää hyvinkin kauan). (Vihje: Simuloi kielen A ja tex2html_wrap_inline671 tunnistavia R-koneita rinnakkain.)
  4. Luentomonisteen Lemma 8.8 sisältää seuraavan yksinkertaisen, mutta tärkeän ``todennäköisyysvahvistustuloksen'': Jos tex2html_wrap_inline673 , niin millä tahansa polynomilla q on olemassa polynomisessa ajassa toimiva probabilistinen Turingin kone M, jolla L(M)=A ja tex2html_wrap_inline681 kaikilla x. Tuloksen todistuksessa monisteen s. 80 on valitettavasti virhe. Korjaa todistus. (Vihje: Sovella ns. Chernoffin rajoja. Tehtävä on oleellisesti sama kuin kevään Algoritmien teoria -kurssin harjoitusten 7 tehtävä 3, jonka malliratkaisukin löytynee edelleen kurssin kurssimapista.)Pekka Orponen
Wed Apr 28 23:20:50 EET DST 1999