next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmiteorian jatkokurssi, kevät 1999
Harjoitus 4, 26.4. klo 10-12 sali MaD380

 1. Osoita, että NP-täydellinen kieli

  displaymath680

  on kääntyvästi topattava, ja siis p-isomorfinen kielen SAT kanssa.

Olkoon tex2html_wrap_inline686 aakkosto. Merkitään tex2html_wrap_inline688 , ja sanotaan kielen tex2html_wrap_inline690 tiheydeksi funktiota tex2html_wrap_inline692 . Kieli A on (polynomisen) harva, jos jollakin polynomilla q(n) on tex2html_wrap_inline698 kaikilla n, ja (eksponentiaalisen) tiheä, jos jollakin tex2html_wrap_inline702 on tex2html_wrap_inline704 äärettömän monella n. (Nämä määritelmät ovat ekvivalentit luentomuistiinpanojen s. 39 esitettyjen kanssa, mutta hieman helpommat käyttää.)

 1. Todista luentojen Lemma 5.14: jos A ja B ovat p-isomorfisia kieliä, niin A on harva jos ja vain jos B on harva, ja A on tiheä jos ja vain jos B on tiheä.
 2. Sanotaan, että kieli A voidaan tunnistaa melkein polynomisessa ajassa, jos A:lla on tunnistusalgoritmi, joka toimii polynomisessa ajassa muuten paitsi harvassa joukossa tapauksia. Merkitään melkein polynomisessa ajassa tunnistettavien kielten luokka APT:llä (engl. ``almost polynomial time''). Osoita, että SAT tex2html_wrap_inline724 APT, jos ja vain jos P = NP. (Vihje: Sovella Mahaneyn lausetta 5.20.)

Ääretön kieli A on p-immuuni (engl. ``p-immune''), jos sillä ei ole yhtään ääretöntä polynomisessa ajassa tunnistettavaa osajoukkoa. Tiedetään, että luokka DEXT sisältää p-immuuneja kieliä (yksi sellainen konstruoidaan luentomuistiinpanojen Lemmassa 5.26), mutta toisaalta jokainen DEXT-täydellinen kieli sisältää äärettömiä P-osajoukkoja. On avoin ongelma, voivatko NP-täydelliset kielet olla p-immuuneja (olettaen että P tex2html_wrap_inline728 ). Seuraavan tehtävän mukaan ainakaan millään ``tunnetulla luonnollisella'' NP-täydellisellä kielellä ei ole tätä ominaisuutta.

 1. Osoita, että kääntyvästi topattavat kielet eivät voi olla p-immuuneja.

Kieli tex2html_wrap_inline730 on p-tuotettava (engl. ``p-printable''), jos jokin polynomisessa ajassa toimiva Turingin kone tuottaa syötteellä tex2html_wrap_inline732 listan joukon tex2html_wrap_inline734 alkioista. On avoin ongelma, sisältääkö jokainen ääretön luokan P kieli äärettömän p-tuotettavan osakielen (so. voidaanko jokaisesta polynomisesti ratkeavasta ongelmasta tehokkaasti tuottaa polynomisia esimerkkitapauksia).

 1. Todista seuraavat väitteet:
  1. Kaikki luokan P laskurikielet ovat p-tuotettavia.
  2. Kaikki p-tuotettavat kielet ovat harvoja ja kuuluvat luokkaan P.
 2. Osoita, että jos jokainen ääretön luokan P kieli sisältää äärettömän p-tuotettavan osakielen, niin luokassa NP ei ole p-immuuneja kieliä. (Vihje: Sovella luokan NP kielten kvanttoriesitystä.)
 3. Todista, luentomuistiinpanojen Lauseen 6.5 nojalla, seuraavat väitteet (vrt. seurauslauseen 6.8 todistus):
  1. Jos tex2html_wrap_inline736 , niin luokka tex2html_wrap_inline738 sisältää kieliä, jotka eivät ole tex2html_wrap_inline740 -täydellisiä.
  2. Jos tex2html_wrap_inline742 , niin luokka tex2html_wrap_inline738 sisältää kieliä, jotka eivät ole tex2html_wrap_inline746 -kovia eivätkä tex2html_wrap_inline748 -kovia (so. joihin ei voi tex2html_wrap_inline750 -palauttaa edellisten harjoitusten 6-tehtävän kieltä tex2html_wrap_inline752 eikä kieltä tex2html_wrap_inline754 ).

next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Pekka Orponen
Wed Apr 21 21:00:26 EET DST 1999