next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmiteorian jatkokurssi, kevät 1999
Harjoitus 1, 29.3. klo 10-12 sali MaD380

 1. Palautetaan mieliin Automaatit ja kieliopit -kurssilta, että formaali kieli A on säännöllinen, jos se voidaan tunnistaa äärellisellä automaatilla. Mitä voit sanoa säännöllisten kielten tunnistamisen vaativuudesta Turingin kone -mallissa (so. millaisilla aika- ja tilarajoilla t(n) ja s(n) saadaan kaikki säännölliset kielet mukaan luokkiin tex2html_wrap_inline660 ja tex2html_wrap_inline662 )?
 2. Olkoon tex2html_wrap_inline664 jokin Turingin koneiden efektiivinen luettelointi. (Vrt. Automaatit ja kieliopit -kurssi.) Osoita, että jos t(n) on rekursiivinen funktio, niin kieli

  displaymath650

  on rekursiivinen, mutta ei kuulu luokkaan tex2html_wrap_inline660 .

 3. Osoita, että jos tex2html_wrap_inline676 on polynomisessa ajassa laskettava funktio, niin jokaisella merkkijonolla tex2html_wrap_inline678 kuuluu alkukuvajoukko tex2html_wrap_inline680 luokkaan P. Yleistä tulos koskemaan kaikkia alkukuvajoukkoja tex2html_wrap_inline682 , missä tex2html_wrap_inline684 .
 4. Osoita, että luokka P on suljettu yhdisteiden, leikkausten ja komplementtien suhteen.
 5. Osoita, että luokka NP on suljettu yhdisteiden ja leikkausten suhteen. Luokan ei tiedetä olevan suljettu komplementoinnin suhteen: mihin vaikeuteen törmätään yritettäessä todistaa tätä ominaisuutta?
 6. Koska luokan NP ei tiedetä olevan suljettu komplementoinnin suhteen, on mielenkiintoista tarkastella sen duaaliluokkaa

  displaymath651

  Todista seuraavat luokan co-NP ominaisuudet:

  1. tex2html_wrap_inline688 ;
  2. tex2html_wrap_inline690 ;
  3. jos tex2html_wrap_inline692 , niin tex2html_wrap_inline694 ja tex2html_wrap_inline696 .
  (Vihje: Komplementointi.)Pekka Orponen
Thu Mar 25 16:20:59 EET 1999