next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

TIE310 Algoritmien teoria (3 ov)
Loppukoe ke 5.5.1999 klo 8-12

  1. Kumpi funktioista tex2html_wrap_inline26 ja tex2html_wrap_inline28 , missä tex2html_wrap_inline30 , kasvaa asymptoottisesti nopeammin? (Perusteltu vastaus.)
  2. Esitä NP-täydelliselle solmupeiteongelmalle polynomisessa ajassa toimiva approksimointialgoritmi, jonka tuottama solmupeite on aina enintään kaksi kertaa minimipeitteen kokoinen. Todista algoritmiin liittyvä em.\ approksimointitakuutulos.
  3. Suunnittele tehokas algoritmi, joka etsii annetusta yhtenäisestä suuntaamattomasta verkosta solmun, joka ei ole verkon artikulaatiopiste, so. solmun jonka poistaminen ei riko verkon yhtenäisyyttä. Algoritmisi tulee olla yksinkertaisempi kuin luentomonisteessa esitetyn yleisen artikulaatiopisteiden määrittämisalgoritmin.
  4. Tason pistejoukon A piste p = (x,y) on maksimaalinen, jos jokaisella A:n pisteellä p' = (x',y'), tex2html_wrap_inline40 , on joko x' < x tai y' < y (tai molemmat). Suunnittele ja analysoi tehokas algoritmi, joka määrittää syötteenä annetun äärellisen pistejoukon A kaikki maksimaaliset pisteet.

Pisteytys: Kukin tehtävä 15 pistettä, yhteensä 60 pistettä.Pekka Orponen
Sun May 23 23:03:22 EET DST 1999