next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

TIE310 Algoritmien teoria (3 ov)
Kurssikoe ke 24.3.1999 8-12

  1. Osoita, että n-solmuisen binomimetsän korkeus on tex2html_wrap_inline27 .
    1. Selitä AVL-puiden poistoalgoritmin toiminta.
    2. Anna esimerkki AVL-puusta, jossa jonkin solmun poistaminen vaatii vähintään kaksi tasapainottavaa kiertoa. Esitä tarvittavat kierrot.
  2. Selitä ns. ``kahdesti puun ympäri''-heuristiikka tex2html_wrap_inline29 TSP-ongelman ratkaisuun, ja todista sitä koskeva approksimointitakuutulos.
  3. Syötteenä annetaan joukko tason kiekkojen keskipisteitä ja säteitä tex2html_wrap_inline31 . Suunnittele ja analysoi tehokas algoritmi sen tutkimiseen, leikkaavatko jotkin annetuista kiekoista toisensa, vai ovatko ne kaikki erillisiä. Algoritmisi tulee olla tehokkaampi kuin kaikkien kiekkoparien läpikäyntiin perustuvan triviaaliratkaisun, jonka aikavaativuus on tex2html_wrap_inline33 .

Pisteytys: Kukin tehtävä 15 pistettä, yhteensä 60 pistettä.Pekka Orponen
Wed Mar 24 10:23:38 EET 1999