next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmien teoria, kevät 1999
Harjoitus 9, 22.3. klo 10-12 sali MaD380

  1. Osoita, suoraan koordinaattiesityksiä tarkastelemalla, että jos tex2html_wrap_inline26 ja tex2html_wrap_inline28 ovat tason pisteitä, niin tex2html_wrap_inline30 , jos ja vain jos piste tex2html_wrap_inline32 on origosta katsoen vastapäivään pisteestä tex2html_wrap_inline34 .
  2. Tehtävänä on laatia algoritmi, joka tutkii muodostaako annettu pistejono tex2html_wrap_inline36 järjestyksessä konveksin monikulmion kulmapisteet. Yksi idea olisi tarkastaa, että pistejonon määrittämän murtoviivan käännökset ovat joko kaikki vasempaan tai kaikki oikeaan. Mikä vika tässä ideassa on? Anna oikea, pistejonon pituuden suhteen lineaarisessa ajassa toimiva algoritmi.
  3. Suunnittele tehokas algoritmi sen tutkimiseen, menevätkö kaksi kulmapistejonoina esitettyä yksinkertaista monikulmiota päällekkäin. (Monikulmio on yksinkertainen, jos se on yhtenäinen eivätkä sen sivut leikkaa toisiaan.)
  4. Todista, että n-solmuisessa tasoverkossa (siis esimerkiksi n pisteen Delaunayn kolmioinnissa) voi olla enintään 3n-6 kaarta, kun tex2html_wrap_inline44 . (Ohje: Todista ensin Eulerin kaava, jonka mukaan n-solmuisessa yhtenäisessä tasoverkossa, jossa on m kaarta ja p tahkoa (engl. faces), on voimassa yhtälö n-m+p=2. [Huomaa, että verkon ``ulkopuoli'' lasketaan myös tahkoksi.] Tämän kaavan todistus on induktio m:n suhteen: kullakin m:n arvolla tarkastellaan ensin erikseen tapaus, jossa verkko on syklitön, so. puu, ja sitten palautetaan syklin sisältävä verkko yksinkertaisempaan poistamalla syklistä yksi kaari. Haluttu tulos seuraa Eulerin kaavasta, kun ensin arvioidaan kaarien määrälle alaraja tahkojen määrän funktiona.)
  5. Olkoon annettuna tason pistejoukko S. Suunnittele tehokas algoritmi, joka sijoittaa tasoon uuden pisteen siten, että se sijoittuu S:n konveksin verhon sisään, mutta on maksimaalisen kaukana kaikista S:n pisteistä. (Vihje: Sovella Voronoin kaavioita.)Pekka Orponen
Mon Mar 22 15:24:08 EET 1999