next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmien teoria, kevät 1999
Harjoitus 8, 15.3. klo 10-12 sali MaD380

 1. Osoita, että jos p>2 on alkuluku, niin kaikilla a, tex2html_wrap_inline74 , on voimassa tex2html_wrap_inline76 . (Vrt. luentomuistiinpanojen s. 222.) Käytä hyväksesi seuraavia algebrallisia perustietoja:
  1. Jos p on alkuluku, niin nollasta poikkeavien kokonaislukujen tex2html_wrap_inline80 muodostama ryhmä tex2html_wrap_inline82 on syklinen, so. jollakin alkiolla tex2html_wrap_inline84 on tex2html_wrap_inline86 .
  2. Kaikilla a, tex2html_wrap_inline74 , on tex2html_wrap_inline92 (ns. Fermat'n pieni lause).
 2. Testaa luennolla (s. 225) esitetyllä Solovayn-Strassenin algoritmilla ainakin 75% varmuudella, onko 103 alkuluku. (Huom: Luentomuistiinpanoissa on valitettavasti virhe s. 224 kohdassa (d): Gaussin resiprookkilause t. ``neliönjäännösten käännösyhtälö'' pätee vain, kun Jacobin symbolissa tex2html_wrap_inline94 luvut y ja x ovat parittomia ja keskenään jaottomia. Jos symbolin ``osoittaja'' y on parillinen, voidaan sen sijaan soveltaa symbolin multiplikatiivisuuteen perustuvaa sääntöä tex2html_wrap_inline102 .)
 3. Johda luentomuistiinpanojen s. 233 esitetty, simuloidun jäähdytyksen asymptoottista konvergenssia kun tex2html_wrap_inline104 koskeva Seurauslause 2 samalla sivulla esitetystä, algoritmin käyttäytymistä vakiolämpötilassa T > 0 koskevasta Lauseesta 1.
 4. Tarkastellaan seuraavaa yksinkertaista ``säämallia''. Säätila annettuna päivänä voi olla joko aurinkoinen (a), pilvinen (p) tai sateinen (s). Seuraavan päivän säätilan todennäköisyysjakauma riippuu edellisen päivän säätilasta seuraavan siirtymämatriisin esittämällä tavalla (rivi-indeksi kuvaa päivän t, sarakeindeksi päivän t+1 säätilaa):

  displaymath68

  Totea, että matriisin määrittelemällä ``sääprosessilla'' on tasapainojakauma, ja määritä se.

 5. Hahmottele simuloitua jäähdytystä käyttävä ratkaisumenetelmä NP-täydelliselle solmupeiteongelmalle (engl. VERTEX COVER; luentomuistiinpanojen s. 117). Valitse sopiva kustannusfunktio ja naapurustorakenne. Varmista, että osaat tuottaa annetun kelvollisen ratkaisun satunnaisia naapuriratkaisuja tasaisen jakauman mukaan. Minkälaista jäähdytysaikataulua ongelman ratkaisemiseen n solmun verkossa tulisi käyttää luennolla esitetyn konvergenssilauseen 3 (s. 244) mukaan?Pekka Orponen
Mon Mar 15 22:01:29 EET 1999