next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmien teoria, kevät 1999
Harjoitus 7, 8.3. klo 10-12 sali MaD380

 1. Sanotaan, että Monte Carlo -tyyppinen satunnaisalgoritmi A on luotettava, jos se annetulla syötteellä antaa oikean vastauksen todennäköisyydellä p > 0, ja todennäköisyydellä q = 1-p vastaa ``en tiedä''. Mikä on oikean vastauksen todennäköisyys, kun algoritmi A suoritetaan k kertaa peräkkäin? (Oletetaan, että suorituskerrat ovat toisistaan riippumattomia, ja toisto lopetetaan heti kun oikea vastaus on saatu.) Montako kertaa algoritmia tarvitsee enintään toistaa, jotta oikean vastauksen todennäköisyys saataisiin suuremmaksi kuin tex2html_wrap_inline47 , jollakin annetulla tex2html_wrap_inline49 ?

 2. Muodostetaan edellisen tehtävän algoritmin A pohjalta Las Vegas -tyyppinen algoritmi B, joka toistaa A:ta, kunnes saa oikean vastauksen (so. A vastaa jotakin muuta kuin ``en tiedä''). Mikä on tarvittavien toistojen määrän odotusarvo?
 3. Olkoon A jonkin päätösongelman ratkaiseva (so. 0/1-arvoinen) Monte Carlo -algoritmi, joka antaa oikean vastauksen todennäköisyydellä p > 1/2 ja väärän vastauksen todennäköisyydellä q = 1-p. (Tällä kertaa algoritmi ei siis vastaa luotettavasti ``en tiedä'', vaan saattaa suorastaan valehdella.) Muodostetaan algoritmista A algoritmi B, joka toistaa A:ta k = 2t-1 kertaa ja valitsee vastaukseksi sen, jonka A antoi useammin, so. vähintään t kertaa. Arvioi todennäkoisyyttä, että B antaa väärän vastauksen, kun A:n eri suorituskerrat ovat toisistaan riippumattomia. Erityisesti: monellako A:n toistolla saadaan väärän vastauksen todennäköisyys pienemmäksi kuin jokin annettu tex2html_wrap_inline49 ? (Käytä luentomuistiinpanojen s. 209 esitettyjä Chernoffin rajoja.)
 4. Todista seuraavat hyppylistojen ominaisuudet:
  1. n alkion hyppylistan alkioiden maksimikorkeus on ``suurella todennäköisyydellä'' enintään tex2html_wrap_inline87 .
  2. Kahden korkeutta h olevan alkion välissä on odotusarvoisesti O(1) korkeutta h-1 olevaa alkiota. (Vihje: Huomaa, että jos alkion x korkeus on vähintään h-1, niin todennäköisyydellä 1/2 sen korkeus on itse asiassa h tai suurempi.)
 5. Lausekalkyylin kaava tex2html_wrap_inline103 on disjunktiivisessa normaalimuodossa (dnf), jos se on muotoa

  displaymath33

  missä kukin termi tex2html_wrap_inline105 on literaalien konjunktio

  displaymath34

  (Tässä siis kukin tex2html_wrap_inline107 on joko muuttuja tai sellaisen negaatio.) Laadi satunnaisalgoritmi, joka arvioi monellako muuttujien totuusarvoasetuksella annettu dnf-muotoinen kaava tex2html_wrap_inline103 tulee todeksi. (Idea: Kukin kaavan termi tex2html_wrap_inline105 määrittelee tietyn toteuttavien totuusarvoasetusten joukon tex2html_wrap_inline113 , ja koko kaavan tex2html_wrap_inline103 toteuttavien asetusten joukko on näiden tex2html_wrap_inline113 -joukkojen yhdiste. Sovella luentomuistiinpanojen s. 211 esitettyä joukkoyhdisteen kokoa arvioivaa satunnaisalgoritmia.) Lisätieto: Voidaan osoittaa, että jos P tex2html_wrap_inline119 NP, niin toteuttavien asetusten määrää ei voida laskea tarkasti polynomisessa ajassa.


next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Pekka Orponen
Mon Mar 22 15:28:03 EET 1999