next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmien teoria, kevät 1999
Harjoitus 5, 22.2. klo 10-12 sali MaD380

 1. Todista seuraavat yhtenäisen suuntaamattoman verkon G artikulaatiopisteitä ja 2-yhtenäisiä komponentteja koskevat väitteet (luentomuistiinpanojen s. 186):
  1. Kaaret tex2html_wrap_inline92 ja tex2html_wrap_inline94 kuuluvat G:n samaan 2-yhtenäiseen komponenttiin, jos ja vain jos tex2html_wrap_inline98 tai G:ssä on sykli joka sisältää molemmat kaaret.
  2. Kahdella G:n 2-yhtenäisellä komponentilla on enintään yksi yhteinen solmu.
  3. G:n artikulaatiopisteet ovat täsmälleen sen 2-yhtenäisten komponenttien leikkaussolmut.
 2. Määritä alla olevan verkon 2-yhtenäiset komponentit luennolla esitetyllä algoritmilla (muistiinpanojen s. 189a). Oletetaan, että solmut ovat vieruslistoissa aakkosjärjestyksessä ja että algoritmi aloittaa verkon tutkimisen solmusta a.

  picture20

 3. Laadi algoritmi, joka tutkii onko syötteenä annettu suuntaamaton verkko kaksijakoinen. Algoritmin tulee toimia verkon kaarien määrän suhteen lineaarisessa ajassa. (Syöteverkon solmuista ei siis ole valmiiksi sanottu, mitkä ovat jaon ``vasemmalla'' ja mitkä ``oikealla'' puolella. Huomaa kuitenkin, että kaksijakoisuusehdon mukaan ``vasemman puolen'' solmuista voi olla kaaria vain ``oikean puolen'' solmuihin ja päinvastoin.)
 4. Binäärinen De Bruijnin jono on tex2html_wrap_inline124 -bittinen binäärijono tex2html_wrap_inline126 , joka syklisesti luettaessa sisältää kaikki k-bittiset binäärijonot osajonoinaan. (Esimerkiksi 00010111 on eräs De Bruijnin jono, missä k = 3.) Luonnostele algoritmi, joka tuottaa n-bittisen De Bruijnin jonon, missä n on muotoa tex2html_wrap_inline124 , n:n suhteen lineaarisessa ajassa. (Vihje: Tarkastele suunnattua verkkoa tex2html_wrap_inline140 , jonka solmut vastaavat kaikkia mahdollisia k-1-bittisiä binäärijonoja, ja solmusta tex2html_wrap_inline144 on symboleilla 0 ja 1 nimetyt suunnatut kaaret solmuihin tex2html_wrap_inline146 ja tex2html_wrap_inline148 .)
 5. Tarkastellaan seuraavaa ``edustajien valinta''-ongelmaa. Syötteenä annetaan kokoelma perusjoukon tex2html_wrap_inline150 osajoukkoja tex2html_wrap_inline152 . Tehtävänä on valita kustakin joukosta alkio tex2html_wrap_inline154 siten, että tex2html_wrap_inline156 , kun tex2html_wrap_inline158 . Hahmottele algoritmi edustajien valintaan. (Vihje: Kaksijakoisten verkkojen pariutus.)Pekka Orponen
Mon Mar 22 15:28:36 EET 1999