next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Algoritmien teoria, kevät 1999
Harjoitus 4, 15.2. klo 10-12 sali MaD380

 1. Millainen puurakenne syntyy, kun luennolla (ss. 172-173) esitettyä tasapainottavaa ja tiivistävää union-find-algoritmia sovelletaan seuraavan ohjelman tuottamaan union-find-operaatiojonoon? Aluksi on tex2html_wrap_inline116 .
  
  

  i = 1 15 2 union(i,i+1,i);

  i = 1 13 4 union(i,i+2,i);

  union(1,5,1);

  union(9,13,9);

  union(1,9,1);

  i = 1 13 4 find(i)

  .

 2. Osoita, että jos union-find-algoritmissa käytetään puiden tasapainotusta, mutta ei polun tiivistystä, n:n union-find-operaation jonon suorittaminen voi vaatia ajan tex2html_wrap_inline150 . (Vihje: Tarkastele jonoja, joista syntyy edellisen tehtävän tapaan binomipuita.)
 3. Tarkastellaan muotoa

  displaymath110

  olevien yhtälöryhmien ratkaisemista, missä kukin tex2html_wrap_inline152 ja tex2html_wrap_inline154 on muuttuja tai kokonaisluku. Esimerkiksi ryhmällä

  displaymath111

  on ratkaisu X=Y=3, mutta laajennetulla ryhmällä

  displaymath112

  ei ole ratkaisua. Selitä, miten union-find-algoritmilla voidaan tehokkaasti päättää, onko annetulla yhtälöryhmällä ratkaisua vai ei.

 4. Todista seuraava väite (luentojen s. 180, Lause 2): Jos (v,w) on syvyyshaun määrittämä suunnatun verkon sivuttaiskaari, niin postnum[v] > postnum[w].
 5. Määritä alla olevan verkon vahvasti yhtenäiset komponentit luentojen s. 181 algoritmilla. Oletetaan, että solmut ovat vieruslistoissa aakkosjärjestyksessä ja että algoritmi aloittaa verkon tutkimisen solmusta a.

  picture45

 6. Sanotaan, että suunnatun verkon G = (V,E) solmu u on alkusolmu, jos verkon kaikki muut solmut voidaan saavuttaa u:sta, so. jos kuhunkin muuhun solmuun johtaa u:sta suunnattu polku. Suunnittele tehokas algoritmi, joka etsii vieruslistoina esitetyn suunnatun verkon jonkin alkusolmun, mikäli verkossa sellaisia on. Miten muuttaisit algoritmia, jos tehtävänä olisi määrittää verkon kaikki alkusolmut?Pekka Orponen
Wed Feb 10 13:51:58 EET 1999