STeP '96 - Alkusanat

Suomen tekoälyseura (STeS) ja Vaasan yliopisto järjestivät Suomen tekoälypäivät 19.-22.8.1996 Vaasassa (Wolffintie 34, Palosaari, Vaasa). Samaan aikaan järjestettiin Pohjoismainen työkokous aiheena geneettiset algoritmit.

Suomen tekoälyseura perustettiin tasan kymmenen vuotta ennen konferenssia eli 21.8.1986. Kymmenen vuoden kuluessa tekoälytutkimuksen sisältö on ehtinyt kehittyä voimakkaasti. Aiemmin vallalla ollut "kova" kaksiarvoiseen logiikkaan perustuva lähestymistapa on antanut tilaa nk. pehmolaskennalle, jonka keskeisiä menetelmiä ovat keinotekoiset hermoverkot, sumea logiikka ja geneettiset algoritmit. Tämä kehitys näkyi myös päivien ohjelmassa.

Voidaankin todeta, että uudempi tekoälysuuntaus painottaa päättelyn hienovaraisuutta ja tilannekohtaisuutta. Kokemuksen mukanaantuoman intuitio nähdään tärkeänä tekijänä sanallisen kirjatiedon ja loogisen päättelyn rinnalla, kun pyritään kehittämään älykkäitä järjestelmiä.

Kiitän lämpimästi kaikkia päivien järjestelyihin osallistuneita sekä Vaasan yliopistoa tilaisuuden isännöinnistä! Erityisesti ansaitsevat tulla mainituiksi professori Jarmo T. Alander ja Nina Backlund käytännön järjestelyistä vastanneina.

Timo Honkela
Suomen tekoälyseura ry, puheenjohtaja


Proceedings of the STeP'96 Conference