FiCLA - Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys

  etusivulle

 

Linkkejä maailmalle

--> Kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksiä
International Cognitive Linguistics Association (ICLA)
Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA)
Japanese Cognitive Linguistics Association (JCLA)
Asociación Española de Lingüística COgnitiva -- Spanish COgnitive Linguistics Association (AELCO-SCOLA)


--> Kognitiivista kielitiedettä ja lähisuuntauksia
Cogling-sähköpostilistan arkistot
Blending and Conceptual Integration
Construction grammar
Langbrain: Language and Brain – Neurocognitive Linguistics
The natural semantic metalanguage homepage
Conceptual Metaphor Home Page
Center for the Cognitive Science of Metaphor Online
Word Grammar
CogWeb – Cognitive Cultural Studies
CogPrints – Kognitiotiedearkisto


--> Tietoisuudesta
Web resources related to consciousness, philosophy, and such
Contemporary Philosophy of Mind: An Annotated Bibliogaphy
ASSC Association for the Scientific Study of Consciousness


--> Julkaisuja
Cognitive Linguistics
The online journal metaphorik.de
Virittäjä
Puhe ja kieli


--> Naapuriyhteisöjä
Suomen kielitieteellinen yhdistys
Cognitive Science Society
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys

HUOM! Lähetä linkkivinkkejä päivittäjälle.
Linkit tarkastettu ja päivitetty 5. toukokuuta 2006.