FiCLA - Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys

  takaisin

 

 

Ohjeita kirjoittajille

FiCLA:n artikkeli- ja työpaperisivu on perustettu lyhyehköjä, korkeintaan 15-sivuisia,
muualla julkaisemattomia tekstejä varten. Tekstit voivat olla luonnoksia, työpapereita, tutkielman osia, valmiita artikkeleita tai pohtivia kolumneja. Sivulla saat tekstisi nopeasti julki ja halutessasi myös FiCLAn piirissä keskusteltavaksi. Voit liittää tekstisi lyhyen luonnehdinnan ja palautepyynnön kirjoituksesi alkuun.

--> Yleistä:

Tekstit ottaa vastaan Oili Karihalme (oilkar@utu.fi), joka myös vastaa mahdollisiin ennakkokysymyksiin. Julkaisuasun toteuttaa Tero Kainlauri (kainlaur@cc.joensuu.fi)

Sivulla ei ole varsinaista refereemenettelyä, mutta sitä toimittaa FiCLA:n johtokunta.

Vastuu julkaisuoikeuden moitteettomasta käytöstä jää kirjoittajalle.

--> Tekniikkaa:

Tekstit tulisi toimittaa Word-muodossa. Kuvat ja kuviot toimitetaan mieluiten word-dokumentin mukana oikeille kohdilleen aseteltuina. Jos haluat kuitenkin lähettää kuvat erillisinä kuvatiedostoina, merkitse tekstiin selvästi kohta, johon haluat kuvan sijoittuvan.

Tekstien kirjoitusasun tulisi noudattaa yliopistojen vakiintuneita ohjeita tai tieteellisten aikakauslehtien käytänteitä.

Teksti pidetään sivulla noin vuoden. Tekstit poistetaan kirjoittajan pyynnöstä aiemminkin, mikäli teksti esimerkiksi julkaistaan jossain muualla.

takaisin