next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 9, to 23.3. klo 10-12 sali MaD381

 1. Osoita, että universaalihajautusta käytettäessä minkä tahansa avaimen x kanssa törmäävien muiden avainten tex2html_wrap_inline714 määrän odotusarvo on alle 1.
 2. Hajautin tex2html_wrap_inline716 on täydellinen joukolle tex2html_wrap_inline718 , jos kaikilla tex2html_wrap_inline720 , tex2html_wrap_inline722 , on tex2html_wrap_inline724 . Osoita, että jos tex2html_wrap_inline718 , |S| = n, on esitettävien avainten joukko ja hajautin tex2html_wrap_inline716 valitaan satunnaisesti jostakin universaalista hajautinperheestä, niin todennäköisyys että h on itse asiassa täydellinen joukolle S on vähintään tex2html_wrap_inline736 .
 3. Testaa ainakin 75% varmuudella onko 103 alkuluku, käyttäen (a) Solovayn-Strassenin, (b) Millerin-Rabinin algoritmia.
 4. Toinen seuraavista tehtävistä:
  1. Osoita, että jos n>2 on pariton yhdistetty luku, niin todennäköisyys että Solovayn-Strassenin testi kelpuuttaa sen ``mahdollisena alkulukuna'' on alle 1/2.
  2. Osoita, että jos n>4 on pariton yhdistetty luku, niin todennäköisyys että Millerin-Rabinin testi kelpuuttaa sen ``mahdollisena alkulukuna'' on alle 1/2.
  (Kirjallisuuden käyttö tämän tehtävän apuna on sallittua ja suotavaa. Molempia testejä käsitellään ainakin teoksissa Knuth, Seminumerical Algorithms ja von zur Gathen & Gerhard, Modern Computer Algebra. Solovayn-Strassenin testin oikeellisuustodistus, joka on helpompi, löytyy useista muistakin lähteistä, esim. Motwani & Raghavan, Randomized Algorithms ja Salomaa, Public Key Cryptography.)
 5. Osoita, että jos tex2html_wrap_inline742 , niin tex2html_wrap_inline744 . (Vihje: SATin totuusarvoasetuksen oikeellisuuden voi tarkastaa.)

Huom.: Yliopiston rehtorinvaalin takia kurssilla ei ole luentoa torstaina 23.3.Pekka Orponen
Thu Mar 16 23:18:01 EET 2000