next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 7, to 9.3. klo 10-12 sali MaD381

 1. Suunnittele kombinaatiopiirit seuraavien funktioiden toteuttamiseen:
  1. tex2html_wrap_inline718 jos ja vain jos tex2html_wrap_inline720 jollakin tex2html_wrap_inline722 .
  2. tex2html_wrap_inline724 jos ja vain jos tex2html_wrap_inline726 .
  Voit yksinkertaisuuden vuoksi olettaa, että kantaporttina on käytettävissä AND-, OR- ja NOT-porttien lisäksi myös kahden bitin XOR. Mikä on suunnittelemiesi piirien koko ja syvyys?
 2. Totea, että mikä tahansa n muuttujan Boolen funktio tex2html_wrap_inline730 voidaan laventaa seuraavasti:

  displaymath712

  Minkä kokoinen kombinaatiopiiri funktiolle f saadaan tästä kehitelmästä? Sovella kehitelmää funktioon

  displaymath713

 3. [Jatkoa edelliseen.] Osoita, että mikä tahansa Boolen funktio tex2html_wrap_inline730 voidaan laskea kombinaatiopiirillä, jonka koko on tex2html_wrap_inline736 porttia. (Idea: Muodosta edellisen tehtävän konstruktiota soveltaen piiri, joka sopivasti valitulla parametrin k arvolla toisaalta laskee kaikki k muuttujan Boolen funktiot, toisaalta koostaa halutun n muuttujan funktion f sen k muuttujan alifunktioista, so. käyttäen edellisen tehtävän lavennuskaavaa n-k kertaa.)
 4. Kieltä T, joka sisältää pelkästään muotoa tex2html_wrap_inline752 olevia merkkijonoja (so. tex2html_wrap_inline754 ) sanotaan laskurikieleksi (engl. tally language). Osoita, että

  displaymath714

  1. Osoita, että luokka P/poly sisältää myös ei-rekursiivisia kieliä.
  2. Osoita, että tex2html_wrap_inline756 . (Vihje: Muodosta luokat erottava laskurikieli.)
 5. Osoita, että mitään tex2html_wrap_inline758 -palautusten suhteen ESPACE-kovaa kieltä ei voida tunnistaa polynomista kokoa olevilla kombinaatiopiireillä. Onko tulos voimassa myös tex2html_wrap_inline760 -palautuksille?Pekka Orponen
Thu Mar 2 18:27:47 EET 2000