next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 6, to 2.3. klo 10-12 sali MaD381

 1. Miksi luentojen lauseen 4.10 (`` tex2html_wrap_inline760 '') todistus edellyttää, että simuloitava kone on deterministinen (eikä esim. epädeterministinen)?
 2. Alternoiva Turingin kone on tex2html_wrap_inline762 -kone ( tex2html_wrap_inline764 -kone), tex2html_wrap_inline766 , jos sen alkutila on eksistentiaalinen (universaalinen), ja missä tahansa koneen laskennassa (so. millä tahansa laskentapolulla) koneen tila vaihtuu eksistentiaalisesta universaaliseksi tai toisinpäin (kone ``alternoi'') enintään k-1 kertaa. Lisäksi voidaan deterministisiä koneita sanoa tex2html_wrap_inline770 - tai tex2html_wrap_inline772 -koneiksi. Määritellään vaativuusluokat:

  eqnarray413

  Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline790 on tex2html_wrap_inline792 ja tex2html_wrap_inline794 . (Ohje: Todistus induktiolla k:n suhteen. Induktioaskelta varten tarkastele mielivaltaisen polynomisessa ajassa toimivan tex2html_wrap_inline798 -koneen M tunnistamaa kieltä A, ja sen rinnalla kieltä

  displaymath752

  Totea, että kieli tex2html_wrap_inline808 kuuluu luokkaan tex2html_wrap_inline794 , ja että väite tex2html_wrap_inline812 seuraa tästä pienillä lisätarkasteluilla. Huom.: Vastaavalla argumentilla voidaan osoittaa, että Savitchin lauseen seurauksena on

  displaymath753

  kaikilla tex2html_wrap_inline790 .)

 3. Osoita, että kaikilla tex2html_wrap_inline766 seuraava kieli on tex2html_wrap_inline818 -täydellinen:

  displaymath754

  Huomautus: Myös kieltä QBF rajoittamalla saadaan luonnollisia tex2html_wrap_inline818 -täydellisiä kieliä:

  displaymath755

  (Todistus saadaan tässä tapauksessa yksinkertaisesti soveltamalla Cookin lauseen todistusta epädeterminististen koneiden sijaan alternoiviin Turingin koneisiin.)

  Kurssin ensimmäinen välikoe on ke 1.3. klo 8-11. Kokeen alue on kurssin alusta alternoiviin Turingin koneisiin asti.

  KÄÄNNÄ

 4. Olkoon A on jokin rekursiivinen kieli ja tex2html_wrap_inline838 jokin rekursiivisesti esitettävä rekursiivisten kielten luokka, joka on suljettu äärellisten variaatioiden suhteen. Voidaan todeta (ei tarvitse todistaa), että tällöin seuraavat kieliluokat ovat rekursiivisesti esitettäviä:
  1. tex2html_wrap_inline840 ;
  2. tex2html_wrap_inline842 .

  Todista tätä tietoa ja luentojen Lausetta 5.5 (uniformi diagonalisointilause) käyttäen seuraavat väitteet kaikilla tex2html_wrap_inline790 :

  1. Jos tex2html_wrap_inline846 , niin luokka tex2html_wrap_inline848 sisältää kieliä, jotka eivät ole tex2html_wrap_inline850 -täydellisiä.
  2. Jos tex2html_wrap_inline852 , niin luokka tex2html_wrap_inline848 sisältää kieliä, jotka eivät ole tex2html_wrap_inline818 -kovia eivätkä tex2html_wrap_inline858 -kovia (so. joihin ei voi tex2html_wrap_inline860 -palauttaa tehtävän 3 kieltä tex2html_wrap_inline862 eikä kieltä tex2html_wrap_inline864 ).
 5. Todista, edellisen tehtävän tapaan, seuraava rekursiivisten kielten tex2html_wrap_inline860 -järjestystä koskeva tiheystulos. Olkoot tex2html_wrap_inline868 ja tex2html_wrap_inline870 rekursiivisia kieliä, joilla tex2html_wrap_inline872 (so. tex2html_wrap_inline874 , mutta tex2html_wrap_inline876 ). Tällöin on olemassa rekursiivinen kieli A, jolla tex2html_wrap_inline880 .

  Lisätieto: Samaa tekniikkaa käyttäen voidaan itse asiassa todistaa seuraava vahvempikin tulos. Jos tex2html_wrap_inline868 ja tex2html_wrap_inline870 ovat rekursiivisia kieliä, joilla tex2html_wrap_inline872 , niin on olemassa rekursiiviset kielet tex2html_wrap_inline888 , joilla

  1. kaikilla i on tex2html_wrap_inline892 ;
  2. kaikilla tex2html_wrap_inline894 on tex2html_wrap_inline896 , tex2html_wrap_inline898 (so. kielet tex2html_wrap_inline900 ja tex2html_wrap_inline902 ovat pareittain vertautumattomia).

Kurssin ensimmäinen välikoe on ke 1.3. klo 8-11. Kokeen alue on kurssin alusta alternoiviin Turingin koneisiin asti.


next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Pekka Orponen
Thu Feb 24 23:21:43 EET 2000