next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 5, to 24.2. klo 10-12 sali MaD381

 1. Osoita, että kieli

  displaymath713

  kuuluu vaativuusluokkaan tex2html_wrap_inline721 . (Ohje: Muodosta suunnattu verkko G, jonka solmuina ovat kaavassa F esiintyvät muuttujat ja niiden negaatiot, ja jossa on kaari literaalista tex2html_wrap_inline727 literaaliin tex2html_wrap_inline729 , jos ja vain jos kaava F sisältää tekijänään implikaation tex2html_wrap_inline733 , so. disjunktion tex2html_wrap_inline735 . Totea, että kaavan F ristiriitaisuus, so. toteutumattomuus, voidaan muotoilla verkon G saavutettavuusongelmana.)

  1. Osoita, että kieli

   displaymath714

   kuuluu vaativuusluokkaan tex2html_wrap_inline745 = co-NP. (Merkintä `` tex2html_wrap_inline747 '' tarkoittaa, että kaavat toteutuvat täsmälleen samoilla muuttujien totuusarvoasetuksilla.)

  2. Osoita edellisen nojalla, että kieli

   displaymath715

   kuuluu luokkaan tex2html_wrap_inline757 . (Lisätieto: On avoin ongelma, onko kieli MINIM tex2html_wrap_inline757 -täydellinen.)

 2. Osoita, että kieli

  displaymath716

  on PSPACE-täydellinen. (Vihje: Todistus perustuu tietenkin Savitchin lauseeseen.)

 3. Osoita, että polynomisen hierarkian kaikki luokat tex2html_wrap_inline761 , tex2html_wrap_inline763 , tex2html_wrap_inline765 , sisältävät täydellisiä ongelmia.
 4. Määritä jokin yläraja luentojen Lauseessa 3.9 (ii) konstruoidun oraakkelikielen B, jolla tex2html_wrap_inline769 , tunnistamisen aikavaativuudelle.Pekka Orponen
Tue Feb 29 18:31:47 EET 2000