next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 2, to 4.2. klo 10-12 sali MaD381

 1. Osoita, luentojen Lauseen 1.11 (ii) nojalla, että kaikilla tex2html_wrap_inline728 on tex2html_wrap_inline730 (Lause 1.11 (i)).
 2. Merkitään kielestä otettujen A äärellisten jonojen muodostamaa kieltä

  displaymath718

  Osoita, että jos tex2html_wrap_inline734 , tex2html_wrap_inline736 , niin myös tex2html_wrap_inline738 , tex2html_wrap_inline740 . (Tämä aputulos, relativoidussa muodossaan, oli keskeisellä sijalla luentojen Lauseen 1.11 (ii) todistuksessa. Tuloksen oikeellisuus on melko helppo todeta tapauksessa tex2html_wrap_inline734 , mutta tapaus tex2html_wrap_inline744 vaatii mutkikkaamman ns. pyyhkäisysimuloinnin (engl. dovetailing), jossa ensin simuloidaan haluttua laskentaa tietty määrä askelia yhdellä syötteellä, ja askellaskurin tultua täyteen siirrytään toiseen syötteeseen.)

 3. Olkoon tex2html_wrap_inline746 vastaava oraakkelikoneiden luettelointi kuin aiemmin on muodostettu standardimallisille Turingin koneille, ja olkoon A jokin aakkoston tex2html_wrap_inline750 kieli. Osoita, että kieli

  displaymath719

  kuuluu luokkaan tex2html_wrap_inline752 , mutta ei luokkaan tex2html_wrap_inline754 . Päättele tästä, että aritmeettinen hierarkia on ääretön, so. että kaikilla tex2html_wrap_inline756 on tex2html_wrap_inline758 (luentojen Lause 1.6 (ii)), ja siis erityisesti mikään tex2html_wrap_inline760 -täydellinen kieli ei voi kuulua luokkaan tex2html_wrap_inline762 , kun tex2html_wrap_inline756 .

 4. Osoita, että aakkoston tex2html_wrap_inline750 kielten välinen Turing-palautus tex2html_wrap_inline768 on refleksiivinen ja transitiivinen relaatio. Päättele tästä edelleen, että kielten ratkeavuusasteiden

  displaymath720

  joukossa määritelty relaatio

  displaymath721

  on osittainjärjestys, jonka minimialkio on tex2html_wrap_inline770 . Totea, tehtävän 3 tulokseen nojaten, että asteiden joukossa määritelty ns. hyppyoperaatio (engl. jump operation)

  displaymath722

  on hyvin määritelty ja tuottaa jokaiselle asteelle tex2html_wrap_inline772 asteen tex2html_wrap_inline774 , jolla tex2html_wrap_inline776 (so. tex2html_wrap_inline778 , mutta ei tex2html_wrap_inline780 ). Mikä on aste tex2html_wrap_inline782 ?

 5. Osoita, että kaikki säännölliset kielet kuuluvat luokkaan tex2html_wrap_inline784 .
 6. Tarkasta Laskennan teoria -monisteen Lauseiden 7.7 ja 7.8 todistuksissa esitetyt diagonalisointiargumentit, joilla osoitetaan että kieli tex2html_wrap_inline786 ei kuulu luokkaan tex2html_wrap_inline788 ja kieli tex2html_wrap_inline790 ei kuulu luokkaan tex2html_wrap_inline792 . Kiinnitä erityistä huomiota todistuksissa väitettyjen aikarajojen pitävyyteen.

Huom.: Luennoijan virkamatkan takia kurssilla ei ole luentoa tiistaina 2.2.Pekka Orponen
Fri Jan 28 02:21:34 EET 2000