next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 12, to 13.4. klo 10-12 sali MaD381

  1. Tarkastellaan optimimointiongelmaa MAX SAT: annetulle cnf-muotoiselle Boolen kaavalle tex2html_wrap_inline719 on löydettävä kaavassa esiintyvien muuttujien totuusarvojakauma, joka maksimoi toteuttamiensa tex2html_wrap_inline719 :n tekijöiden määrän. Suunnittele ongelmalle polynomisessa ajassa toimiva 1/2-approksimointialgoritmi. (Vihje: Valitse kunkin muuttujan totuusarvo ``ahneesti''.)
  2. Olkoon MAX 3SAT ongelman MAX SAT erikoistapaus, jossa tarkasteltavat kaavat ovat 3cnf-muotoisia. Muodosta approksimoinnin säilyttävä palautus MAX 3SAT tex2html_wrap_inline725 MAX CLIQUE.
  3. Osoita, että jos tex2html_wrap_inline727 , niin MAX SAT tex2html_wrap_inline729 PTAS, so. ongelmalla MAX SAT ei voi olla polynomisessa ajassa toimivia tex2html_wrap_inline731 -approksimointialgoritmeja mielivaltaisen pienillä tex2html_wrap_inline733 . (Vihje: Olkoon M jonkin NP-täydellisen kielen tex2html_wrap_inline737 -todistuskone. Muodosta kaava, joka kuvaa kaikilla mahdollisilla satunnaisjonoilla r, tex2html_wrap_inline741 , niitä oraakkelivastausjonoja, joilla kone M hyväksyy syötteen.) Miten MAX SAT -ongelman approksimoituvuuden tex2html_wrap_inline731 -kynnysarvo riippuu PCP-teoreeman tex2html_wrap_inline747 parametrista q?Pekka Orponen
Fri Apr 7 23:59:10 EET DST 2000