next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 10, to 30.3. klo 10-12 sali MaD381

 1. Esitä Lucasin testiin (luentojen s. 8.20) perustuva ``NP-todistuspuu'', joka vahvistaa että 11 on alkuluku.
 2. [Siirtynyt harjoituksista 9.] Osoita, että jos tex2html_wrap_inline752 , niin tex2html_wrap_inline754 . (Vihje: SATin totuusarvoasetuksen oikeellisuuden voi tarkastaa.)
 3. Sanotaan, että kieli A kuuluu luokkaan BPNP (kirjallisuudessa käytetään myös merkintää AM), jos on olemassa kieli tex2html_wrap_inline758 ja polynomi p(n), joilla:
  (i)
  jos tex2html_wrap_inline762 , niin tex2html_wrap_inline764 ;
  (ii)
  jos tex2html_wrap_inline766 , niin tex2html_wrap_inline768 .

  Osoita, että tex2html_wrap_inline770 . Ohje: Totea ensin, luentojen Lauseen 8.10 tapaan, että virhetodennäköisyys 1/3 voidaan pienentää luokkaan tex2html_wrap_inline772 , millä tahansa polynomilla q(n). Seuraa sitten luentojen Lauseen 8.13 todistusta, käyttäen seuraavaa kielen A karakterisointia ``ison'' kielen B avulla:

  displaymath750

 4. [Jatkoa edelliseen.] Osoita, että jos tex2html_wrap_inline780 , niin tex2html_wrap_inline782 . Päättele tästä, että jos verkkoisomorfiaongelma (kieli GISO) on NP-täydellinen, niin tex2html_wrap_inline784 .
 5. Jäljittele kielen QBF vuorovaikutteista todistusprotokollaa, jolla
  1. todistaja P vakuuttaa varmentajan V väitteen tex2html_wrap_inline790 totuudesta;
  2. todistaja P yrittää vakuuttaa varmentajan V väitteen tex2html_wrap_inline796 totuudesta, mutta epäonnistuu.


Pekka Orponen
Thu Mar 23 20:06:39 EET 2000