next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: No Title

Tietojenkäsittelyteoria, kevät 2000
Harjoitus 1, to 27.1. klo 10-12 sali MaD381

Tehtävää 1 lukuunottamatta kaikkien seuraavien tehtävien ratkaisussa saa käyttää hyväksi Churchin-Turingin teesiä, jonka mukaan mikä tahansa intuitiivisesti ``mekaaninen'' laskurutiini (algoritmi) voidaan toteuttaa myös Turingin koneella. Tunnetuiksi saa olettaa myös Kleenen kvanttorikarakterisoinnin luokalle RE (luentojen Lause 1.1) sekä luokkien RE ja REC Laskennan teoria -monisteen luvussa 6 esitellyt perusominaisuudet.

 1. Laadi Turingin kone, joka tunnistaa aakkoston tex2html_wrap_inline697 parillisen pituisten palindromien muodostaman kielen tex2html_wrap_inline699 . (Merkintä tex2html_wrap_inline701 tarkoittaa merkkijonoa w takaperin kirjoitettuna, so. jos tex2html_wrap_inline705 , niin tex2html_wrap_inline707 .) Esitä koneen tilannejonot sen käsitellessä syötteitä 0110 ja 1011.
 2. Todista seuraavat aritmeettisen hierarkian kieliluokkien ominaisuudet.
  1. tex2html_wrap_inline709 .
  2. Kaikilla tex2html_wrap_inline711 : jos tex2html_wrap_inline713 ( tex2html_wrap_inline715 ), niin tex2html_wrap_inline717 ( tex2html_wrap_inline719 ).
 3. Todista oikeaksi aritmeettisen hierarkian kieliluokkien kvanttorikarakterisointi (luentojen Lemma 1.4): kieli tex2html_wrap_inline713 , jos ja vain jos on olemassa kieli tex2html_wrap_inline723 siten, että kaikilla tex2html_wrap_inline725 :

  displaymath693

  missä tex2html_wrap_inline727

 4. Todista, että aritmeettisen hierarkian luokilla tex2html_wrap_inline719 , tex2html_wrap_inline711 , on seuraavat sulkeumaominaisuudet (luentojen Lemmat 1.5 ja 1.7).
  1. Jos tex2html_wrap_inline733 , niin tex2html_wrap_inline735 , tex2html_wrap_inline737 .
  2. Jos tex2html_wrap_inline713 , tex2html_wrap_inline741 , niin tex2html_wrap_inline743 .
  3. Jos tex2html_wrap_inline713 ja tex2html_wrap_inline747 , niin tex2html_wrap_inline749 .
 5. Tutustu Laskennan teoria -monisteen Lauseen 6.11 ja/tai Lauseen 6.12 todistukseen (monisteen ss. 88-92) ja osoita vastaavaa tekniikkaa käyttäen, että kieli

  displaymath694

  ei ole rekursiivinen.

 6. Määritä, millä aritmeettisen hierarkian tasolla (enintään) sijaitsevat seuraavat joukot:
  1. tex2html_wrap_inline753
  2. tex2html_wrap_inline755
  3. tex2html_wrap_inline757

Huom.: Luennoijan virkamatkan takia kurssilla ei ole luentoa tiistaina 2.2.Pekka Orponen
Fri Jan 21 01:55:34 EET 2000