next up previous
Next: MAT282 Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Jyväskylän yliopisto
Matematiikan laitos

Pekka Orponen

Pekka Orponen 2000-10-25